Home

De gemeente omvat de kernen: Oude Niedorp, ’t Veld,
Zijdewind, Moerbeek, De Weel, Verlaat, en Nieuwe Niedorp.
De Protestantse Gemeente N.Niedorp en omstreken is een
kleine en redelijk actieve gemeente met veel levenservaring.
Dorpsstraat 179

1733 AH Nieuwe Niedorp
0226-411095
(zie verder: contact)


ACTUEEL    Pinksteractie t.b.v. “Koerden van Afrin”

…                       loopt tot 15 juli 2018  – bijdrage op: Rabo NL77 RABO 0344 9040 91
…                                                                                        o.v.v. “Actie Koerden van Afrin”
…                                                                                        t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
…                       info zie: NieuweBuren