Nieuws

Eerstelijnsoverleg (1)

15 maart 2018 door

Lang geleden in de 1980er jaren heb ik deel genomen aan iets dat vandaag zou worden aangemerkt als een “criminele organisatie”. Dat komt door de binnenkort nog strenger wordende Privacy wetgeving. Dat zgn. Eerstelijns-overleg was een georganiseerd overleg tussen o.a. huisartsen, politie, maatschappelijk werk, hulpdiensten, predikanten, buurtwerkers, woningbouwvereniging enz. Het doel was om zicht te krijgen op elkaars werkveld en... Lees verder

Passie of roeping

26 februari 2018 door

Wat is je passie? Je moet je passie volgen? Tegenwoordig is het zaak rap te kunnen vertellen en etaleren wat je passie is, anders is jou de aandacht alweer voorbij gezwenkt. Daarom kun je zelfs ‘googelen’ op zoek naar websites die je helpen om “je passie te vinden”. Nou, nou, nou. Ik zou toch denken dat als je echt een... Lees verder

Evenement rond ds. N.J.C. Schermerhorn (11/11)

2 februari 2018 door

Het duurt nog even, maar op Sint Maartensdag dit jaar, komt er een bijzonder evenement in de Fenix. We gaan die dag een eeuw terug in de tijd. Alles draait dan om de figuur en de gedachten van een predikant die misschien zonder dat je het weet van grote invloed is geweest in Niedorp. Ds. Schermerhorn werkte hier van 1894... Lees verder

Mensen opvissers

21 januari 2018 door

Zo’n 2000 jaar geleden raakte de Galileese visser Zebedeus op één dag zijn beide zonen kwijt, Johannes en Jacobus. Op een middag zijn ze weer eens bezig met ‘netten boeten”, het repareren van gescheurde visnetten. Johannes haat dat gepriegel met haaknaald en vissertouw. Met zijn grote handen is hij er niet goed in. Ondertussen praten ze waar iedereen het de... Lees verder

Een oud gedichtje

7 januari 2018 door

Soms kom ik bij iemand die hele oude rijmpjes en gedichten kent, uit het hoofd. De ene keer zijn ze zelf bedacht, de andere keer zijn het opzeg gedichtjes van vroeger, die nu niemand meer kent. Als ik zoiets tegenkom, probeer ik het altijd op te schrijven, maar dat lukt niet altijd. Vlak voor Kerst had ik weer een keertje... Lees verder

Kerstavond viering – THEMA: Maak mij vrij om …?

17 december 2017 door

Op zondag 24 december is om 21.00 uur de gebruikelijke Kerstavondviering in de Fenixkerk. Heb deze keer lang lopen dubben over het thema. Vorige jaren diende het zich vanzelf aan: “Maak mij heel” of: “Wek mijn zachtheid”. Dit jaar heeft het thema te maken met angst en zorgen die je in de greep kunnen houden. Stress of bezorgdheid over dingen... Lees verder

Derde Advent – de maaltijd die geen maaltijd is

11 december 2017 door

Komende zondag wordt de derde kaars aangestoken en vieren we de Maaltijd. In de verschillende kerken hebben mensen verschillende belevingen bij hetzij ‘Avondmaal’, ‘Eucharistie’, of ‘Enigheid’. Het is natuurlijk maar een minuscuul gebaar: zo’n stukje brood of hostie, met een slokje wijn. Maar hier zijn in de geschiedenis soms enorme dogmatische duidingen aan gegeven. Zelf heb ik die uitgesproken en... Lees verder

Te laat? – Wat op het spel staat

13 november 2017 door

Afgelopen zondag het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. De rijke man komt op een bepaald moment tot inzicht dat het toch niet helemaal juist was dat híj altijd alleen maar het goede genoot; en de arme Lazarus niets dan gebrek had te doorstaan. Maar ja, op het moment dat de rijke man dat inziet, zijn de... Lees verder

Open Gemeente Zondag en Studieverlof

11 oktober 2017 door

Komende zondag hebben we onze open start- of gemeente zondag. Het woord “start” is misschien een beetje misplaatst want we zijn natuurlijk al lang begonnen. Het stamt nog uit de tijd dat na iedere zomer er weer een waslijst aan activiteiten losbarstte, zoals catechisatie, kringwerk, gespreksgroepen, vergaderingen, huisbezoeken en wat al niet. Tegenwoordig zijn dat soort structurele activiteiten aardig teruggebracht,... Lees verder

Dank, dank, dank, medewerkers aan mini-festival

7 oktober 2017 door

Het leuke van een evenement dat goed uitpakt is dat er weliswaar één iemand een keer wat roept, maar als vele mensen mee gaan doen, enthousiast worden, en de handen uit de mouwen steken, dan wordt het echt feest. Dat schept een band, en dan kun je samen (na-)genieten. Mensen die geholpen hebben bij de voorbereiding, drukwerk, bloemenattenties, inkopen doen,... Lees verder