Diaconie

Algemene Gegevens

Naam Diaconie van de Protestants Gemeente te Nieuwe Niedorp e.o.
Adres Dorpsstraat 179
Postcode 1733 AH
Plaats Nieuwe Niedorp
Telefoonnummer 0226 – 411095
E-mail boersma.p@telfort.nl
Website www.fenixkerk.nl
RSIN / fiscaal nummer 82.41.28.187
KVK 76428761

Doelstelling
Het college van diakenen bestaat uit diakenen, vrijwilligers die door de Gemeente zijn verkozen om de diaconale taken te vervullen. De diaconie is gericht op het helpen van mensen die onder druk leven, b.v. het meewerken aan uitdelen van voedselpakketten van de Voedselbank Kop van Noord. Verder wordt soms hulp geboden bij financiële nood, het ondersteunen van Projecten en Goede doelen. Rond Kerst of verjaardagen het bezoeken van ouderen, mensen die eenzaam zijn, zowel van binnen als buiten de kerk, met een attentie. De diaconie helpt in principe en naar vermogen die mensen die op haar pad komen, hetzij kerkelijk danwel niet-kerkelijk. Criterium is de (redelijke) hulpvraag/behoefte van degeen die aanklopt.

Beleidsplan
Aan een update voor het diaconaal beleidsplan wordt gewerkt.

Bestuurssamenstelling
De diaconie wordt bestuurd door het College van Diakenen, bestaande uit Margreet Boersma, Marja Hiemstra en Jet Witsmeer; en bijgestaan door een externe penningmeester. De diaconie wordt in zaken van vermogensrechtelijke aard vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris tezamen.

Beloningsbeleid
De diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.

Activiteiten
De activiteiten die in de gemeente en in de omgeving, het dorp, worden georganiseerd worden regelmatig gepubliceerd in “De Fenix’ en op de website www.fenixkerk.nl.

Staat van baten en lasten

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Nieuwe Niedorp en omstreken.