Help de Koerden van Afrin (8)

7 mei 2018 door

Artikel in CTR Hollands Kroon
Voor info verwijs ik naar het huis aan huis blad CTR Hollands Kroon. Daarin staat een interview met de Koerdische medelanders Shero en Moustafa. Zij doen hun verhaal en vertellen over hun familie en volksgenoten in Noord Syrie, verdreven en beroofd van huis en haard als gevolg van de Turkse opmars. Op Eerste Pinksterdag komen ze ook in de Fenix hun verhaal doen.

Kom samen, Get together met de Koerden van Afrin
Een open bijeenkomst op Eerste Pinksterdag om 10 uur in de Fenix. Dat is mét het Niedorper Koor “Get Together” o.l.v. Marijke Braber, en samen met Shero en Moustafa en andere Koerdische gasten, die ons deze ochtend hun verhaal vertellen. Het is een verhaal van “overal wonen, nergens thuis”. Ook kijken we naar een presentatie over Syrië van vóór de oorlog, lezen we het Pinksterverhaal in 7 talen, o.a. in het Westfriesch, en zingen we met koor en met z’n allen over grenzen heen: “You’ve got a friend”. Vriendschap kan ook tot uiting worden gebracht met een gift. Het doel is om geld bijeen te brengen, waarmee zodra dat weer mogelijk is, de Koerdische familie en volksgenoten van Shero en Moustafa kunnen worden geholpen zodra er weer wat rust komt. Wie iets wil bijdragen kan dat doen via NL77 RABO 0344 9040 91 o.v.v. “Actie Koerden van Afrin”, t.n.v. Diaconie Prot. Gem.

Vertrouwens Commissie –  aanbeveling en toezicht
Zoals eerder opgemerkt is het nu nog niet mogelijk om zo maar geld op de bestemde plaats te krijgen. Van Ronald Bleeker heb ik begrepen dat “Syrië … een hoog sanctieland is waarmee geen transactieverkeer is toegestaan”. En ook als dat in uitzonderingsgevallen wel kan, dan is het zaak om goed te weten dat er niets zomaar verdwijnt. Er is daarom een vertrouwenscommissie gevormd die bestaat uit Annemiek Wijnker-Hoedjes, Meindert Brugman (Stichting Nw. Buren), Jan Andries de Boer (Winkel), Dick Koster, Peter Boersma  (diaconie  Prot.Gemeente; Administratiekantoor Boersma Noord Scharwoude). Zij zullen er op toezien dat uw giften ook echt worden besteed voor hulp aan de Koerden van Afrin, om hun bestaan straks weer op te bouwen. We houden u op de hoogte.
Mede namens St. Nieuwe Buren, en namens Shero,      Hartelijke groet,  Fokko F. Omta.

 

PS:  zie ook: https://www.facebook.com/stichtingnieuweburenniedorp/   (facebook)