Nieuws

Gideon en de burgemeester van Leiden – driemaal de richter Gideon

26 februari 2014 door

Afgelopen zondag hebben we het begin van het verhaal over Gideon gelezen, uit het boek Richteren. Israel deed wat kwaad is in de ogen van God en het land werd jaarlijks overlopen door roofbendes van Midianieten, die alles leegroofden en de oogst vernietigden. Een ware terreur die heel het volk en ook de jongeling Gideon volkomen moedeloos maken. In die... Lees verder

Het verschil tussen mensen en dieren is …

24 februari 2014 door

Het verschil tussen mensen en dieren is …. De titel is het begin van een aforisme van de dichter Budding. Ik plaats er enkele kanttekeningen bij en geef aan het einde het vervolg. Dat er verschil is tussen mensen en dieren was vroeger wel duidelijk. En dan zo, dat de mens veel hoger stond dan een dier. Van de mens... Lees verder

Tweemaal bergrede: wordt actief! Of doe maar liever niet!

3 februari 2014 door

In het eerste deel van de bijbel spreekt Mozes namens het volk met God. Dit vindt plaats bovenop een berg, omringt door donkere wolken, flitsen van bliksem en dreigende donder. Mozes ontvangt de tien woorden of tien geboden. Hierin wordt het volk vooral opgeroepen om verwerpelijk gedrag na te laten, te stoppen met kwade praktijken: gij zult niet doden, gij... Lees verder

Wek mijn zachtheid weer (24/12)

16 december 2013 door

  Dit is het thema voor de komende Kerstavond viering. Het is ontleend aan het gedicht hieronder van Huub Oosterhuis. Het past bij het verhaal van het pasgeboren Kerstkind. Ik vertel o.a. over Schaap en Steen die staan voor zachtheid en hardheid, de eigenschappen die elkaars tegengestelde lijken te zijn, maar elkaar ook nodig hebben. Zachtheid of zachtmoedigheid, die zich... Lees verder

Gastheer wordt gast

11 december 2013 door

In de reeks gedichten deze keer een gebed van Muus Jacobse, pseudoniem voor Klaas Hanzen Heeroma. Hij was één van de groot leveranciers van het vorige Liedboek uit 1973, al was hij zelf reeds in 1972 gestorven. Hij is ook bekend om zijn Bijbelse gedichten. En deze keer een gebed, een tafel gebed, waarvan je de eerste strofe heel goed... Lees verder

Hij kwam onder vreemden

2 december 2013 door

.         De theoloog Karl Barth (gest. 1968) omschreef de komst van Jezus Christus op aarde als een reis van God naar het buitenland. Zo klinkt het ook in een bekend Kerstlied: “Nu zijt wellekome Jesu lieve Heer, Gij komt van al zo hoge, van al zo veer”. Kwam van Gods wege een kind in ons bestaan.... Lees verder

Deïsme en Advent

25 november 2013 door

Deïsme is de titel van het onderstaande gedicht. Deïsme is ook de naam van een filosofische visie op God en op het ontstaan van de wereld. Het deïsme ziet God wél als de schepper van het heelal, maar stelt dat deze God zich vervolgens niet meer met de wereld bemoeit. God als een klokkenmaker, die een immens grote, ingewikkelde klok... Lees verder

Super orkaan – Heer ontferm u

13 november 2013 door

Zojuist (zondagavond, 10/11) zag ik op het journaal de verwoesting op de Philippijnen door een superorkaan. Enkele weken hadden wij hier ook storm met windstoten met een snelheid van wel 150 km per uur. Ik kwam die dag langs de Noordzeedijk bij Petten. Er vlogen schuimvlokken over het land. Dat was te mooi om niet even omhoog te klimmen. Alsjeblieft!.... Lees verder

Doopviering met Zonnezangertjes (3/11)

25 oktober 2013 door

Terwijl het deze week nog herfstvakantie is, kijk ik al even vooruit naar 3 november. Dat is een bijzondere zondag, want voor het eerst sinds lange tijd zal er dan weer een kleine wereldburger worden gedoopt in het midden van de Fenix gemeenschap. Dopen is niet niets. Het is één van de twee sacramenten in de Protestantse Kerk, in de... Lees verder

Gezamenlijke Viering in de Kloosterkerk

17 oktober 2013 door

Komende zondag is de oecumenische viering in de kloosterkerk met als voorgangers pastore Marion Bleeker en ds. Bart Santema. Het thema luidt bidden en dit zal worden belicht vanuit “een tekst in de bijbel”, zoals één van de voorgangers mij meedeelde. Dan weet u wat u kunt verwachten. Dus deze keer geen Koran, geen Torah, geen Bagavadgita of Vedische geschriften,... Lees verder