Actie help de Koerden van Afrin

16 april 2018 door

De aanleiding was een gesprek met Shero, Koerd en nieuwe Niedorper. Hij vertelt zelf hieronder het verhaal over de Turkse opmars gericht tegen de Koerden in en rond de stad Afrin in Noord-west Syrië. Gevolg is dat Shero’s familie en vele andere Koerden van huis en haard verdreven zijn en alles kwijt. Ze zitten nu in een no-go gebied, tussen enerzijds de Turken (Afrin) en anderzijds losgeslagen Arabisch-Syrische milities die er de streek terroriseren vanuit Aleppo. Het is daar nu een soort Wilde Westen, een levensgevaarlijke situatie.

Het verhaal van Shero
De Turkse invasie in Afrin begon 20 januari. Mijn familie woonde in een dorp niet ver daarvandaan.  De aanval naderde na twee weken ons dorp en toen werd de situatie erg gevaarlijk. Men kon niet naar buiten want de luchtaanval bombardeerde alles wat in beweging was. Toen werd in de nacht om 3 uur mijn dorp gebombardeerd. Tussen de beschietingen moesten ze vluchten en ze hebben alles achter hun gelaten, konden alleen maar zich zelf te redden. Gelukkig niemand van mijn familie kwam om maar mijn vader is gewond raakt. Hij moest naar ziekenhuis opgenomen worden, onder weg was heel gevaarlijk. Ook uit de stad Afrin moesten vele mensen vluchten, want daar werd ook gebombardeerd.
Uiteindelijk konden ze naar een beetje veilig gebied tussen Afrin en Aleppo. Ze woonden met veertig mensen in een huis, moesten woekerprijzen betalen voor huur, water en stroom en als iemand wil douchen, hij moest apart betalen. Toen dat niet meer ging moesten ze verder trekken, ze zitten nu in een soort niemandgebied zonder dak en zonder hulp. Aleppo is verboden gebied, daar heerst het regime Assad, en ze kunnen niet terug naar hun dorp en huis want dat wordt door Turkije en Islamitische strijdgroep bezet; alles is geplunderd van hun huis en veel is vernield of ingestort. Het gebied is vooral voor vrouwen gevaarlijk vanwege verkrachtingen. Ik weet niet wat ik kan doen en kan er niet van slapen.

Kunnen we toch iets doen?
Tot zover het verhaal van Shero. Het is duidelijk, hij voelt zich erg machteloos, concreet wil hij zijn familie en andere Koerden helpen, maar hij werkt maar 2 soms 3 dagen in de week – ondanks veel zoeken naar meer werk – en houdt dus weinig over. Dit verhaal bracht de Diaconie van de Fenixkerk,  samen met de St. Nieuwe Buren,  er toe om er een actie van te maken …. met als doel  een geldbedrag bijeen te krijgen. Het wordt een kortlopende actie  die moet uitlopen op PINKSTEREN, vanouds een feest van het overstijgen van grenzen. Op Eerste Pinksterdag (20 mei) is daarom in de Fenix een aangepaste viering/bijeenkomst (aanvang 10.00 uur), met  presentatie van Syrie-voorheen en Syrië-nu, koffie en thee, iets lekkers na afloop, Medewerking wordt dan verleend door het KOOR  GET TOGETHER.
Ook komen er dan enkele Koerdische mensen uit onze omgeving, waaronder Shero. Zij vertellen dan ook over hun thuisland. Het zou mooi zijn als er belangstellenden zijn om hem/hen  ook  moreel te ondersteunen..

Financiëel
Wie iets wil bijdragen kan dat doen via NL77 RABO 0344 9040 91 o.v.v. “Actie Koerden van Afrin”, t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Nieuwe Niedorp e.o.
Giften zijn aftrekbaar op grond van ANBI certificatie van de diaconie.
Overigens zal het nog een toer zijn om het geld echt op de juiste plek te krijgen. Daarover zal ik de volgende keer wat meer vertellen.
Mede namens St. Nieuwe Buren,  hartelijke groet,
Fokko F. Omta  en   Shero Kahlil