Afscheid Basischool – en dan een nieuwe School (29-6)

23 juni 2014 door

Deze zondag draait de viering om de overgang van Groep 8-kinderen naar het middelbaar onderwijs. Binnen de Protestantse Kerk betekent dat vaak het afscheid van de Kindernevendienst of Zondagschool; en de overgang naar de volwassenen kerk. In de R.Katholieke kerk vindt dan de Vor-ming plaats. In alle geval gaat het om de groei naar een volgende levensfase. En dus ook een nieuwe school.

Een andere school betekent vaak veel verder fietsen, nieuwe vrienden en vriendinnen en vooral dat je in één keer weer helemaal onderaan de ladder staat, als kleinste brugpieper te midden van doorgewinterde ouderen. “Hoe overleef ik de brugklas”, daar zijn zelfs hele boeken over geschre-ven. Overeind blijven in een nieuwe omgeving betekent ook ontdekken wie je zelf bent en waar je voor staat. Waai je met alle winden mee, of durf je ook tegen de stroom in te gaan. Het verhaal van “Daniel in de leeuwkuil” sluit daar bij aan en heeft een verrassende ontknoping. Er wordt muziek gemaakt door leerlingen van Dorenda Disseldorp-Nieuwenhuizen. Er is een pianist en een mystery guest. Ik ben heel nieuwsgierig wie er allemaal komen, zondag.

De groepen 8 van zowel OBS De Snip als de Antoniusschool zijn uitgenodigd via een flyer. Vier kinderen – nee “jongeren”! – vervullen een bijzondere rol in de viering en worden een beetje in de spotlights gezet. Het zijn Maarten van Wijk, Jesse Bleeker, Britt Bleeker en Yanniek Westhoff. Zij hebben alle vier een link met de Fenixkerk en krijgen daarom een symbolisch overlevingspakket mee op weg naar verdere volwassenwording. Maar ook alle andere Groep 8- kinderen die zondag aanwezig zijn, krijgen iets mee voor onderweg. Kortom, kinderen en ouders, voorbijgangers en vaste klanten, jullie zijn van harte welkom in deze interactieve viering voor, door en met velen.
Naderhand is er iets om bij na te praten.

Plaats:    Fenixkerk, Dorpsstr. 179 te Nieuwe Niedorp
Datum:  Zondag 29 juni 2014 om 10.00 uur.

Hartelijke Groeten, meester Fokko