Afwikkeling actie voor de Koerden rond Afrin

11 oktober 2018 door
Stichting Nieuwe Buren Niedorp     –  stichtingnieuweburen.niedorp@gmail.com

Resultaat Actie Koerden van Afrin

De opbrengst van de actie is uiteindelijk 1600 euro. De commissie van vertrouwen en toezicht (Annemiek Wijnker-Hoedjes, Meindert Brugman, Peter Boersma, Dick Koster en Jan Andries de Boer) heeft de balans opgemaakt en is het volgende overeengekomen. Het zou het mooiste zijn als de gelden rechtstreeks en volgens erkende officiële kanalen werden overgemaakt naar projecten in Afrin. Helaas is er geen normaal internationaal bankverkeer mogelijk met Syrië, dit vanwege de oorlog. Daarom moeten we uitwijken naar een andere methode. We hebben besloten om het bedrag mede uit overweging van risicospreiding in twee delen te splitsen. Het ene deel gaat via een Koerdische stichting i.o. in Turkije naar Afrin. Daar wordt het gebruikt voor aanschaf van “diesel” (brandstof) om enkele waterpompen te laten draaien. Deze pompen halen drinkwater naar boven, een eerste levensbehoefte. In Turkije wordt het bedrag overgedragen aan een contactpersoon (stroman). Die persoon zorgt ervoor dat het geld in Afrin komt. Het andere deel wordt gebruikt voor de bewoners van een dorp buiten Afrin. Daar wordt het gebruikt voor warmwater en/of energie-voorziening: zonnecollectoren en een generator. Dit deel wordt overgemaakt via een contactpersoon in Nederland met een partner ginds. In beide gevallen bedragen de plaatsvervangende “bank-kosten” acht procent. Als alles is aangeschaft zullen er filmpje/video’s worden gemaakt van de aangekochte zaken en de werking, dit als bevestiging, dat het project is gerealiseerd. Wanneer dit binnen is zullen we daarover berichten en wellicht een bijeenkomst plannen waarop ieder die dat wil het resultaat kan aanschouwen.

Het is duidelijk dat er nogal geïmproviseerd moet worden om de ‘hulp’ ter plaatse te krijgen. Improviseren is ook wat de mensen in oorlogsgebied moeten kunnen om het hoofd boven water te houden, naast vechten, huilen, bidden, werken. Hopen we dat men in en rond Afrin ook nog weer es zal kunnen zingen van vreugde, en lachen en leven in bewondering en vrede. Graag willen we u en jullie allen hartelijk dank zeggen voor de medewerking aan dit project.

Namens de Commissie, de Stichting Nieuwe Buren & de diaconie Fenixkerk
hartelijke groet,  Meindert Brugman en Fokko F. Omta