Alles is sympathie

7 december 2015 door

Nieuwe Fenix
Deze week komt de nieuwe “Fenix” uit, het kwartaal blad, uitgaande van de Fenxkerk. Er zit een “bedelbrief” bij, en ook een folder waarin de Protestantse Gemeente N.Niedorp en omstreken zich pre-senteert. We zijn een kleine vaste kern met veel levenservaring; en daaromheen een wijde kring sym-pathisanten. De bedelbrief is met name gericht aan die laatsten. Vragen om financiële sympathie doen we niet elk jaar. Het was vijf jaar geleden. De Fenixkerk dient niet alleen kerkelijke zaken. Het gebouw wordt gebruikt door vele verschillende groepen uit het dorp. Zoals de Fotoclub, Vogelclub, Vrouwenkoor Animato, Vrouwen van Nu. Er wordt muziekles gegeven, soms is er een fototentoonstelling, of wordt er een toneelstuk uitgevoerd. Ook fungeert de Fenix wekelijks als distributiepunt van voedselpakketten voor de Voedselbank Kop van Noord. Er vinden vergadering plaats en de kerk is een warme plek voor uitvaarten en momenten van afscheid. Kortom, de Fenixkerk staat zowel aan de rand, als ook midden het leven. Ook hangt ons iets boven het hoofd. In de komende jaren zal er groot onderhoud aan het dak moeten plaatsvinden.

Sympathisant worden?
U kunt officieel sympathisant worden door aan te geven dat u dat dat on-officieel al bent. Een mailtje volstaat. U krijgt dan de prachtige folder thuis, samen met het blad de Fenix, en ook de bedelbrief.
We vragen daarin om een vrijwillige bijdrage, waarbij u uiteraard zelf het bedrag bepaalt. Een groot of een klein bedrag, is ons even welkom. Het gaat om de vraag of u sympathie hebt voor het werk en de aanwezigheid van de Fenixkerk binnen de Niedorpse samenleving. Het spreekt natuurlijk voor zich dat u ook welkom bent eens een bijzondere kerkviering mee te maken.

Kerstavond en Projectkoor 2016
Geen gek idee voor het bezoeken van een kerkviering is b.v. komende Kerst avond, 24 december om 21.00 uur. Het Niedorper Gospelkoor Get Together zal dan ook zingen, en u zelf natuur-lijk: kerstliedjes!
Of, doe mee met het Projectkoor 2016. Er worden deze keer liedjes ingestudeerd van de groep Supertramp, in 8 repetities en 2 uitvoeringen met band.
Opgave per mail: ds.omta-niedorp@fenixkerk.nl
Dat Projectkoor is dan wel weer helemaal gratis. Je ziet, het draait allemaal om sympathie. En de bedoeling is natuurlijk dat dat zich steeds verder uit-spreidt. Daar wordt de wereld niet slechter van.

Hartelijke groet, ds. Fokko F. Omta