Bezoek aan de Hindoe tempel

29 mei 2018 door

Met Groep 7 van OBS De Snip zijn we op excursie geweest naar de Mandir, de Hindoetempel in Den Helder. Midden in een onopvallende woonwijk wordt je ineens verrast door de 17 meter hoge tempel-toren, versierd met talloze afbeeldingen, kleuren en beelden van de rjjke goden-vergadering van het Hindoegeloof. Zelf noemen ze hun godsdienst “Sanathana Dharma” dat zoiets betekent als eeuwige leer, of eeuwige wet. Volgens die “eeuwige leer“ gelooft men in één goddelijke oerbron of scheppingskracht (Brahman) die zich niet alleen uitdrukt in alles wat leeft, hetzij mens of dier, maar die ook vele verschillende goddelijke gedaantes kan aannemen, van wie Shiva en Vishnu de belangrijkste zijn, maar zeker niet de enige. De tempel in Den Helder is speciaal gewijd aan de god Ganesh, die herkenbaar is aan zijn olifantenhoofd. Over de wijze waarop Ganesh aan dat bijzondere hoofd is gekomen zijn vele verschillende verhalen in omloop. Eén ervan is dat zijn vader, de genoemde god Shiva, hem aanzag voor een minnares van zijn vrouw Parvati, en per abuis het hoofd afsloeg. Vervolgens rap zijn knechten erop uitstuurde om van het eerste levende wezen dat ze tegenkwamen het hoofd  te nemen en dit op zijn onthoofde zoon te plaatsen. En dat eerste levende wezen was dus een olifant. Lastig om te bedenken wat je nu met zo’n verhaal aan moet, behalve dan dat er wel de gedachte in terugkomt dat elk levend wezen iets van Brahman, de oer-schepper in zich heeft. Niet alleen mensen, maar ook dieren. Het eten van vlees is weliswaar niet geheel verboden, maar wel als je naar de tempel gaat, of wilt bidden, dan moet je tenminste die dag als vegetariër leven.

Driemaal rond de aarde gaan

Een voor buitenstaanders beter begrijpelijk verhaal over Ganesh werd ons door de rondleidster verteld. Ganesh, zoon van Shiva en Parvati, had ook een broer Muruga. De broers hadden een keer knallende ruzie over een mango. Noch Ganesh, noch Muruga wilde toegeven, totdat het vader Shiva genoeg werd. Hij gaf ze de opdracht om driemaal rond de aarde te gaan, en de mango zou zijn voor de snelste. Muruga vloog direct heen om gelijk een maan de aarde te ronden tot drie maal toe. Daar was hij wel even mee bezig. Ganesh echter bleef achter en telde eerst tot drie. En toen bedacht hij het volgende. Hij ging naar zijn vader en moeder en liep drie maal om hen heen. Wat doe je, vroegen zijn ouders. Wel, zei Ganesh, jullie vertegenwoordigen voor mij alles wat ik heb, kan en ben. Jullie zíjn eigenlijk mijn wereld. Kortom, het bijbelse gebod “Eert uw vader en uw moeder” is ook aan het Hindoegeloof niet vreemd. Daarom namens de kinderen extra veel dank aan de moeders die als begeleiders en chauffeurs mee gingen!.

 

Hartelijke Groet,  ds. Fokko F. Omta