Bidden met of zonder god

29 januari 2017 door

Bidden doe je tot een god of tot God. De hoofdletter of kleine letter hangt ervan af of je zelf met verhalen over God een band hebt. In dat geval zeg en schrijf je “God”. Dan is Hij of Zij een persoonachtige instantie voor jou, iemand tot wie je kunt spreken en die je hoort, en misschien ook wel antwoord geeft. Natuurlijk niet zó, dat na gebed direct je mobieltje gaat rinkelen en dat God dan aan de lijn is. Maar b.v. dat je met een kwestie in je maag zit, waar je al een tijd mee worstelt en je denkt erover, ook in je gebeden … en dan ineens komt er iemand op je pad die je een verrassend advies geeft, waar je echt wat aan hebt. Voor de één is dat puur toeval. Een ander zal juist zeggen: dat kan geen toeval zijn, dank u wel God. En … het is dan natuurlijk ook wel aardig als je die persoon met dat goede advies zélf ook even bedankt. Maar wat is dan ‘bidden zonder god”?

Bidden zonder god – naar aanleiding van een soetra
Hieronder laat ik twee voorbeelden verder voor zichzelf spreken. Links een gebed van iemand tot God, hier met ‘Heer” aangesproken. En rechts een Boeddhistische soetra, een soort bidden zonder god. Het gebed links haal ik uit Gebeden uit de Oecumene van ds. W.R. van der Zee. Het is een gebed, waarin God als Heer wordt aangesproken. Rechts is geen gebed maar een Soetra, die stamt uit het Boeddhisme. Een soetra is een vaak korte tekst. Het is een soort verslag of weergave van iets wat je gehoord of gezien hebt en wat je belangrijk vindt om door te geven. Door deze Soetra over te lezen of in jezelf te herhalen, leg je verbinding met de sfeer en de inhoud van de tekst. En mogelijk breng je iets van de aard en kracht van de tekst over in je zelf, in je voelen en denken. Je zou kunnen zeggen een soort zelf-beïnvloeding door concentratie, meditatie. Je kunt er verschillend over denken. Maar zelf vind ik de overeenkomst tussen links en rechts heel groot. Als je je concentreert op wat er staat, dan zul je van beide niet slechter worden. Bidden/mediteren mét of zonder God. Dat samen doen: een volgende stap in de oecumene.

GEBED                                                                                                    SOETRA van de Alomvattende Liefde
Heer, leidt mij                                                                                       Als je vrede zoekt
van de dood naar het leven                                                                en verlangt naar geluk:
van onwaarheid naar waarheid                                                       probeer dan een goed mens te zijn,
van vertwijfeling naar hoop,                                                             eerlijk en niet trots.
van angst naar vertrouwen                                                                Denk goed na over wat je zegt.
van haat naar liefde                                                                             probeer lief te zijn.
van oorlog naar vrede.                                                                        en wees vriendelijk
Vrede vervulle ons hart,                                                                   voor heel de wereld±
onze wereld, en al wat leeft.                                                              open je hart.

Hartelijke groet, Hartelijke groet, ds. Fokko F. Omta