Daar ben ik trots op (9/11)

3 november 2014 door

Deze zondag hebben we de jaarlijkse viering met de bewoners van De Kleine Ark en muzikale medewerking van het weer vernieuwde Jeugdorkest olv Bart Koning, van Niedorps Fanfare. Het is een oogstviering, waarin ieder wordt gevraagd iets mee te nemen. Iets waarvan jij zegt: dat is nu mijn aandeel in de oogst. Dat kan iets in natura zijn, maar de mens leeft niet van brood of eten alleen. Ook van andere beroepen kun je vragen: wat levert het op? En niet alleen van beroepen, ook van vrijwilli-gerswerk kun je vragen: Wat is de “OOGST”? Wat levert het op, wat is de dienst ervan aan het sa-menleven van ons allemaal?

Daarom is aan ieder de vraag: Neem iets mee, waar jíj met voldoening naar kunt kijken en zeggen: dat is nu mijn bijdrage. Neem iets mee waar jij trots op bent – en waar we allen blij mee zijn.
Het mag ook iets symbolisch zijn, een foto; een verhaal … noem maar op. Breng het tevoren naar de kerk op vrijdag 7 november tussen 13.00 en 15.00 uur. Of neem het mee op zondag de 9e. De op-brengst in de vorm van groente, fruit en dergelijke wordt bestemd voor de Voedselbank, duurzame producten gaan naar Dorcas. En je eigen, meer persoonlijke voorwerpen van trots kun je natuurlijk weer mee terugnemen naar huis. Maar we willen het deze zondag allemaal graag even koesteren in ons midden.

Naderhand is er koffie en iets lekkers voor iedereen. En er wordt ook samen gegeten volgens het principe van de Amerikaanse fuif: ieder neemt iets eetbaars of drinkbaars mee en het wordt samen gedeeld. Het wordt vast weer een bijzonder geheel. Trouwens, ook als je met lege han-den komt, wees welkom. Dan kun je alleen het beste geven dat je hebt: namelijk jezelf.

Hartelijke groet, ds. Fokko F. Omta.