Dank, dank, dank, medewerkers aan mini-festival

7 oktober 2017 door

Het leuke van een evenement dat goed uitpakt is dat er weliswaar één iemand een keer wat roept, maar als vele mensen mee gaan doen, enthousiast worden, en de handen uit de mouwen steken, dan wordt het echt feest. Dat schept een band, en dan kun je samen (na-)genieten. Mensen die geholpen hebben bij de voorbereiding, drukwerk, bloemenattenties, inkopen doen, koken, zalen en tuin klaarmaken, inrichten, of schoonmaken, sjouwen, oprui-men, bedienen, hapjes maken, stands bemensen, beamer installeren, versterking en geluid, leveranciers van palen, gaas, tenten, tentoonstellingsborden en oudhollandse spellen, begelei-ding kinderspelen, het verkeer regelen, koffieschenken, interviewen, voor taxi spelen, eten opscheppen, posters ophangen, posterbord afbreken, de financiën beheren, workshop bege-leiden, subsidieverleners, acteurs, dansers, musici, zangers (m/v), cultuurverschilbesprekers, courant- verslaggever, kunstenaar, en één schrijver-dichter. Ik noem ze allemaal bij de voor-naam.

Dank, dank, dank, dank, dank ….. je wel!!!
Abdul, Alie, Alief, Amani, Anja, Anka, Anne, Anneke, Atie, Antoinette, Bakr, Basjar, Basjar, Bert, Chantal, Charissa, Charles, Marjolein, Cora, Cschikure, Denise, Diane, Dirk, Durk, Es-mée, Ester, Farhad, Ferry, Flip, Fokko, Frits, Gerda, Grea, Hajo, Hanneke, Hans, Harco, Harrie, Harry, Ina, Iris, Jaap, Jacob, Jan, Jan, Jan, Jeanette, Joke, Joke, Joop, Kamal, Karel, Khadija, Kim, Kim, Lenie, Liesanne, Linda, Lore, Lotte, Margriet, Mari, Marianne, Mariska, Marit, Marja, Marja, Meindert, Mieke, Monir, Moustafa, Musé, Nel, Nesrin, Nick, Noor, Hans, Olga, Patrick, Peter, Ralph, Ria, Richard, Rodaan, Roudi, Sabine, Saeid, Said, Shanice, Shero, Shiraz, Sjaan, Achmed, Sarah, Sjoekri, Surafiel, Taryk, Teklit, Tesfagabr, Theo, Tho-mas, Victoria, Wytse, Yannick, Yissa, …

Donoren, initiatief en organisatie
Het evenement werd financieel mogelijk gemaakt door o.a.”Wijdoenmee.nu”, “Hollands-kroonse Uitdaging”, en KerkinAktie.
Het initiatief werd genomen door “Stichting Nieuwe Buren Niedorp”, en vervolgens opgepakt in samenwerking met “Stichting De Roode Eenhoorn” en Diaconie Fenixkerk.
Namens deze drie Niedorper instanties, en namens de zichzelf nu weer opheffende “Werk-groep minifestival”, waarvan de leden schuil gaan in de grote groep hierboven, zeg ik ieder-een heel hartelijk dank voor enthousiaste deelname en lieve, sympathieke respons.

Hartelijke Groet, ds. Fokko F. Omta