Dank voor alle goede wensen

1 augustus 2019 door

Het nieuwe leien dak op de Fenixkerk is gereed: dat ging van een leien dakje. Er zijn bijna honderd leien door dorpsgenoten en anderen beschreven met een goede wens. Deze zijn inmiddels gelegd door de fa. Pronk. Ze liggen (als je voor de kerk staat) aan de rechterkant op ongeveer 2/3 van onderen (of 1/3 van boven). Zo zijn we straks niet alleen gevrijwaard van hemelwater, maar worden bovendien beschermd en ook wel aangespoord door uw goede intenties, gedachtes en wensen. Ook door kinderen van Groep 7 van OBS De Snip zijn goede gedachtes en wensen op leien gezet. Dit gebeurde tijdens de laatste les voor de vakantie. Om in de sfeer van poezie te blijven, besluit ik met de mooie wens van dorpsgenoot Piet Kliffen:

   “Onzer deze leien, hoop ik
    dat de heer ieder mag verblijen


Ik wens ieder een mooie zomer! Kom vooral gezond en heel weer terug!

                                                                        Hartelijke Groet, ds. Fokko F. Omta