De gedachten zijn vrij 

18 november 2021 door

Inderdaad,  gedachten zijn vrij. Ze kunnen op gespannen voet staan met de werkelijkheid, maar de harde realiteit kan mooie ideeën nooit tegenhouden. Realisten (werkelijkheidsmensen) zullen wellicht sneller hun schouders ophalen, die houden niet van zweven. Maar idealisten (mogelijkheidsmensen): die léven ervan, willen zich niet laten vastpinnen op “wat nu eenmaal zo is”, maar blijven denken en fantaseren over wat mogelijk is en wenselijk! En dat niet alleen: ze zetten zich daar soms ook met huid en haar voor in.
Honderd jaar geleden liep er zo iemand rond in Niedorp, een dominee; en afgelopen zondag hadden we een Rabbijn, Awraham Soetendorp, in ons midden, die daar op voortborduurde in de eerste Schermerhornlezing. Ik zoek eigenlijk naar woorden om de toespraak van de Rabbijn en zijn invoelende antwoorden op de gestelde vragen te treffen. Maar het lukt me niet om die toespraak net zo goed te raken, als dat die toespraak mij heeft geraakt en bemoedigd … en mij niet alleen. Zo kreeg ik na afloop zondag middag al de volgende bondige reactie, gericht aan Niko en mij:

            Mannen, ik heb een mooie middag gehad. Dank!

Bijzonder, want deze opmerking stamt van iemand die normaal gesproken geen uitgesproken klik heeft met religieuze gedachtenspinsels als kerk, geloof, spiritualiteit: een echt broodnuchtere Westfries. Maar het feit dat juist deze persoon even de moeite naam tot deze mail, spreekt voor mij tenminste boekdelen. Mede namens Niko, dank!

Wat mij emotioneel maakte
Erge of akelige dingen doen mij ogenschijnlijk minder dan mooie. Bij erge dingen of b.v. bij groot onrecht, voel ik eerder een zekere grimmigheid in mij opkomen, een soort van verharding. Maar zondag middag, dat werkte op mij juist ‘verzachtend’.
Bijzonder getroffen was ik door de mate van inleving die de Rabbijn liet doorklinken en zijn diepe verbinding met de figuur Schermerhorn, met diens denken en voelen. En dan natuurlijk door de wijze waarop hij dat teruggaf aan de zaal, vermeerderd en verdiept met de zeggingskracht van zijn eigen ervaringen.
Wat mij emotioneel maakt is als er echt verbinding ontstaat, als dingen kloppen;
als er herkenning optreedt tussen mensen en wederzijdse versterking.
Als er begrip is en onderling verstaan! En gemeenschappelijkheid in het zoeken naar het goede, het ware, het schone.
Kortom: als mensen worden samengesmeed in de wereldoude ‘queeste’ naar wat er echt toe doet.
Dit is het waar ‘mogelijkheids-mensen’ door gevoed worden, waar ze van leven. Het is een spirituele werkelijkheid die niet als object aanwijsbaar is. Maar je kunt er naar voelen, tasten, vermoeden. Uw Koninkrijk kome!

Rabbijn Soetendorp gaf daar een voorbeeld van. En dat voelde heel goed, in de hele zaal. Hij bood perspectief en bemoedigde ons enorm. Daarom heb ik hem naderhand gemaild “dat iedereen
zondagmiddag zeer geraakt was en onder de indruk van uw krachtige en spirituele  ‘aanwezigheid’ in ons midden. Dank daarvoor en onze innige waardering.

Eco-peace –  https://ecopeaceme.org/
Als je nog een bijdrage wilt geven voor de Joods-Palestijnse vredes en milieu-organisatie waar Soetendorp ambassadeur van is, kan dat deze en de komende week nog.
De rabbijn ontvangt geen privé beloning voor de lezing van afgelopen zondag, maar vraagt uw bijdrage voor de organisatie van Eco-Peace. Vanuit Niedorp hebben we een bedrag toegezegd, plus de eventuele extra bijdrages die mensen willen geven. Daartoe kun je als je wilt een bedrag over maken op bankrekening:

..            NL08 RABO 0376 4016 21
..            t.n.v. Protestantse Gemeente Niedorp
..            onder vermelding van: Project Soetendorp

Onze penningmeester Dick Koster zal de bedragen dan verzamelen en samenvoegen bij het reeds toegezegde bedrag. U wordt later geïnformeerd over de opbrengst.

N.B.: Wil je de lezing van Soetendorp alsnog ervaren,
..          dat kan via   https://youtu.be/NFj_z47DK64