De Kerkdienst en ‘je redelijke eredienst’    

26 oktober 2020 door

Liturgische diensten in de kerk staan even op de nulstand. Maar wat betekent dat voor de ere-dienst? Staat die ook stil? De apostel Paulus spreekt in een brief over de vraag: wat is nu jouw “redelijke eredienst”? (Rom.12). Hij moedigt zijn gehoor aan om zich niet aan te passen aan de moedeloosheid van zijn tijd, maar om te blijven vragen en zoeken naar: wat kunnen we doen? Wat vraagt deze tijd van ons? Wat vraagt God van mij? Het goede, gave en welgevallige!  Daarnaar zoeken en het dan ook proberen te doen, gewoon heel praktisch. En dát noemt hij dan je “redelijke eredienst”. Bij voorbeeld een boodschap doen voor iemand aan huis gekluisterd; of lees de tekst hieronder, met allerlei andere mogelijkheden. Kortom, de KERKdienst staat even stil, maar de ERE-dienst toch niet! Dwz: onze dienst gericht op elkaar en daarmee impliciet eer betonen aan de Gever van alle leven.

Nee, we hebben de eredienst niet afgelast;
maar de KERK-dienst, de Mis of de Vesper.
Alleen de viering of dienst op een bepaalde tijd,
in een bepaald gebouw, op een bepaalde dag.

Maar mensen blijven God eren en dienen,
wanneer ze zorgen voor hun kleinkinderen en de hond uitlaten;
wanneer ze helpen bij de voedselbank,
of boodschappen doen voor de buurvrouw.
Ze blijven eren en dienen als ze aandacht geven
door in de telefoon een lied te zingen voor hun ouder.
wanneer ze vanuit huis werken;
of een extra dienst moeten draaien
in het verpleeghuis of op de woongroep;
wanneer ze iemand ver weg een aardige mail sturen
of zwaaien naar een vreemde aan de overkant van de straat;
Ze blijven God eren en mensen dienen als ze toiletpapier
meenemen naar de daklozenopvang.

 Nee, we hebben de eredienst niet afgelast,
alleen maar het officiële deel ervan,
wat misschien wel het kleinste deel is van
een ieders ‘redelijke eredienst’.
                                       (naar een tekst van Thom M. Shuman)

Op zoek naar een alternatiefje

Geen dienst dus in de Fenix. Wel kan ieder die gebruik maakt van internet, te kust en te keur diensten volgen via www.kerkdienstgemist.nl (met beeld en geluid) of www.kerkomroep.nl (alleen geluid).
Zelf heb ik op 1 november dienst in de Kruiskerk te Amstelveen, hetgeen life (10 uur) of later via kerkdienstgemist punt en-el is te volgen. Ook via www.lucaskerkwinkel.nl  kunt u locaal opgenomen diensten vinden van onze buur- en zustergemeente.

Hartelijke Groet, ds. Fokko F. Omta