De moed om te dimmen – the courage to slow down

18 augustus 2014 door

Ik hoop dat u allen een goede zomer en vakantie hebt gehad. Komende zondag ga ik er weer voor. Het opschrift boven dit stukje zou ook kunnen slaan op het begin van vakantie, maar ik wil het toepassen op het actieve, arbeidzame leven dat nu weer begint. Niet alleen individueel, in de privésfeer, maar zeker ook voor het openbare leven; en niet te vergeten in het politieke leven. Niet alleen in onze eigen samenleving, maar niet in de laatste plaats ook voor het internationale verkeer tussen de landen op wereldniveau: de moed of wijsheid om te dimmen, om even tot tien te tellen, alvorens tot onbezonnen acties en reacties te komen. Dat zou niet verkeerd zijn in Oekraïne, niet in het Midden Oosten, niet in Koerdistan-Noord Irak; en op vele plaatsen in de wereld. Je vraagt je af of het ooit wat wordt met de wereld vrede. “Dat koninkrijk van u, wordt dat nog wat”, vroeg de Gerard van het Reve in een gedicht. Hij stelde daarmee dezelfde vraag als ooit Johannes de Doper stelde aan Jezus. Johannes zat in de gevangenis omdat hij kritiek had geuit op Koning Herodes. Johannes stuurde een gezant naar Jezus met de vraag: Bent u eigenlijk wel die grote Heelmaker, waarvoor we u houden? Of hebben we een ander te verwachten? Niet veel later laat Herodes Johannes onthoofden.

In diezelfde tijd had Jezus zijn leerlingen juist op een soort stage gestuurd om de vrede van Gods Koninkrijk in praktijk te brengen. Ze moesten net als de meester door het land trekken: genezende woorden sprekend en helende daden verrichtend. En juist als ze met een zeker optimisme en enthousiasme terugkeren, blijkt Johannes te zijn vermoord. Een stap vooruit, twee achteruit. Jezus vangt ze op met de woorden: “Kom, ga met mij naar een eenzame plaats en rust een weinig”. Hieraan ontleen ik het thema: de moed of de wijsheid om te dimmen. Het onmisbare tegengif tegen alle korte lontjes en lopende kruitvaten in de wereld, zowel veraf in de wereld, als dichtbij in eigen leven.

Bezoek (24/8)
Zondag een bijzondere viering met bezoek van de Protestantse Gemeente van Wognum en omstreken. Vorig jaar zijn we bij hen op bezoek geweest en hebben toen een dienst bijgewoond o.l.v. ds. Hester Smit. Nu komen ze ons dus met een tegenbezoek vereren. Kortom dat wordt een mooi gevulde kerk. Maar u kunt er vast nog wel bij, hoor.
Hartelijke Groeten,  ds. Fokko F. Omta