Een droom die je mening of leven verandert: Wie stuurt/mailt mij een voorbeeld?

12 augustus 2013 door

Komende week beginnen de scholen weer en zondag pik ik de draad weer op van verhalen uit het boek ‘Handelingen der apostelen’ dat is gesitueerd in de begintijd van de kerk. Het was een tijd waarin de eerste Christenen telkens over hun eigen schaduw moesten springen. Je zou het misschien niet verwachten, maar ze kwamen telkens voor ingrijpende veranderingen te staan, waarbij ze soms lang gekoesterde zekerheden moesten loslaten. Komende zondag draait het om de omzwaai die Petrus moest maken. Hoe komt een mens tot een ingrijpende verandering van inzicht? Het valt niet mee om een diepe overtuiging los te laten. Antroposofen en orthodoxe Christenen zijn ervan overtuigd dat het beter is jezelf niet in te laten enten, dat je beter op eigen kracht weerstand kunt opbouwen, dan van jongs af aan op voorhand tegen alles beschermd te worden. Om de zoveel jaar staat die overtuiging weer onder druk van een uitbrekende besmetting van dit of dat. Wat is er nodig om een inzicht of geloofsovertuiging te herzien?

In het geval van Petrus komt er een visioen aan te pas, een droom, die vervolgens gekoppeld wordt aan een concrete vraag die aan hem gesteld wordt. Een droom die je mening verandert, kan dat? Natuurlijk kan dat!. Maar ik ben benieuwd naar voorbeelden. Vandaar mijn vraag aan jou, aan u lezer. Heeft bij jou wel eens een droom je leven of je beslissing bepaalt? Ik zou het graag willen horen! Wil je je verhaal delen? Ik beloof dat ik er discreet mee omga, al naar gelang je dat zelf aangeeft.

Naast het verhaal van Petrus a.s. zondag (Handelingen 10), hopen we zondag ook de symbolische Maaltijd te houden, die Jezus hield met zijn leerlingen. Die maaltijd ging en gaat ook terug op een droom, de droom namelijk van een beloofd land; de droom van een nieuwe werkelijkheid voor je zelf evengoed als voor anderen; de droom van een koninkrijk van vrede. Dat zijn voorzeker dromen die nooit genoeg gedroomd worden en vooralsnog altijd te weinig gepraktiseerd. Laat ik daarom eindigen met jullie vrede te wensen. Beste lezer, vrede zij met ú en met uw dierbaren! Vrede voor de wereld!

Hartelijke groeten, ds. Fokko F. Omta.