Een nieuw vak & wat is geloven eigenlijk?

20 augustus 2015 door

Deze week mogen de kinderen weer naar school. In hun hart hebben ze d’r ook wel weer zin in. Voor velen een nieuwe meester of juf. En voor groep 7 van de Snip staat er een nieuw vak op het programma: godsdienst of geestelijke stromingen. Bij dit vak ging het vanouds om verhalen uit de bijbel, verhalen over Jezus, vooral. Maar al sinds jaren beperken we ons niet tot alleen het “eigen” geloof, maar is er ook aandacht voor het Jodendom en de Islam; en ook voor de andere wereldgods-diensten, of voor het Humanisme. Wat is geloven eigenlijk?

Geloven is: ergens helemaal voor gaan
Er zijn vele definities van wat geloven is. Een hele mooie vind ik deze. Geloven is ergens helemaal voor gaan. Dat zie je b.v. bij (tops-)sporters. Je haalt alleen goud als je in je missie gelooft, als je in jezelf gelooft en er dan ook helemaal voor gaat. Voor sporters betekent dat dan: trainen, afzien en onvoorwaardelijke liefde voor je sport. Maar dat geldt natuurlijk niet alleen in de sport. Het geldt evenzeer voor meesters en juffen, voor mensen in de zorg, verplegers en artsen, loodgieters, bouwvakkers, landbouwers, vrijwilligers, programmeurs, mantelzorgers, huisvaders, moeders …. Mijn vader zei: het doet er niet toe wat je doet, maar als je iets doen, doe het dan goed! Hij bedoelde: doe het met passie, met aandacht, met zorg, met hart en ziel. Kortom, geloof in wat je doet.

Welnu, zo aan het einde van de vakantie, wens ik dat ieder en mijzelf graag weer toe: met hart en ziel de draad weer oppakken: werken, leven, en zo samen iets van het leven maken, creatief zijn. Daarbij wens ik u en mij alle hulp toe die we daarbij kunnen gebruiken en nodig hebben. Support van opzij en zegen van boven. Ik ga d’r weer voor.
Hartelijke Groet, ds. Fokko F. Omta.