Excursie naar de Mandir in Den Helder

4 juli 2023 door

A.s. donderdag 6 juli gaan we met Groep 7 van OBS De Snip naar de Hindoetempel in Den Helder.
Het is een echte tempel, kleurrijk en overvloedig getooid met vele gods-afbeeldingen van de ene Godheid. Ondanks de veelvormigheid, geloven Hindoes in één God: Brahman.
Het líjkt wel of ze vele, vele goden hebben, maar dat is slechts schijn. Want al die beelden van soms de vreemdste wezens met vier armen of een Olifantenhoofd, zijn toch slechts afbeeldingen van de ene God-heid. Maar die zich dus wel op bijzonder veel-vormige wijze laat zien. Het is de goddelijke eenheid of oergrond in of achter de pluriforme wereld van de uiterlijke verschijningen. Ook in de mens is Brahman / godheid aanwezig en dit wordt ‘atman’ genoemd.
Kortom, de diepste kern van de mens (atman) is identiek aan Brahman.
Ook wij mensen zijn wel heel verschillend, maar toch zijn wij in wezen van één en dezelfde godheid.

Eén God, drie aspecten
In de ene, alles vervullende godheid, worden drie belangrijke activiteiten onderscheiden, drie aspecten die op hun beurt tevens als afzonderlijke goden worden vereerd.
Ten eerste als BRAHMA:  de schepper van leven
Ten tweede als SHIVA: de afbreker, die doodt om ruimte  te maken voor nieuw leven
Ten derde als VISHNU: de liefhebbende, die het leven beschermt en onderhoudt.

Te veel Shiva
Het is duidelijk dat deze drie aspecten ook bij mensen voorkomen. En dat niet alle drie even geliefd zijn. B.v.: als een minister een managementstijl hanteert met teveel “SHIVA”  erin, dan wordt dat niet gepruimd. Dus moest de minister van Onderwijs, Dennis Wiersma, het veld ruimen.
Er zijn velen in het onderwijs die dat jammer vinden, omdat je wel een beetje boeman nodig hebt, om moeilijke maatregelen te nemen. En volgens sommigen is dat nodig, hebben de onderwijs bestuurders (vooral in de hogere regionen) te veel invloed. Niet verwonderlijk dus, dat juist in kringen van die bestuurders men niets van die stevige Fries moest hebben en opgelucht adem haalt.

Afijn, zo zie je maar dat in elke godsdienst, in elke geestelijke stroming dan wel levensbeschouwing: Er is altijd wel iets herkenbaars te vinden, dat nog hout snijdt ook!
Maar een belangrijke les die de val van deze jonge minister e.t. ons leert is deze:
Juist als je iets nieuws wilt scheppen (Brahma),
moet je soms kunnen afbreken en ruimte scheppen (Shiva),
maar dat moet wel in balans zijn met het aspect van liefhebben en beschermen (Vishnu).

Nou, ik heb er zin in, in die excursie, waar bovendien Nieuwszender REGIO NOORDKOP, een reportage van zal maken.