Floralia en BloemenCorso

12 september 2022 door

Komende twee weekenden staan in het teken van …. Zondag 18 is de Fenixkerk dicht en zijn haar klanten welkom in de Lucaskerk. De week erna is dat andersom het geval. In vorige jaren zong dan altijd het Lucaskoor in de Fenix. Nu zij niet meer als koor bestaan, moeten we “zeilen op de wind van vandaag”  En wel zo dat nu,  zondag 25/9, pianist Saskia Terpstra de samenzang zal begeleiden, en ook zelf een paar liederen ten gehore brengen, waarvan je één nummer nu al wel kunt raden. Wees welkom, het wordt vast een mooie dienst. Graag tot ziens.

Kollekte Ruïnekerk afgelopen zondag
Die was/wordt bestemd voor Hulp aan slachtoffers van de Watersnood Ramp in Pakistan. Onvoorstelbaar groot is de ramp waar men daar onder lijdt. Bijna een derde van het land staat onder water of heeft met ernstige overlast te maken. Ziektes breken uit onder mensen die toch al bijna niets hadden. En nu helemaal niets meer.
De opbrengst van de Kollekte was € 130. Dat is een mooi bedrag, bijeengebracht door de ongeveer 35 aanwezigen. En zoals zondag vermeld: de Diaconie zal deze opbrengst met een zelfde bedrag aanvullen dan wel verdubbelen.