Fundamentalist van hogere orde – Elia Navalny

8 februari 2021 door

Elia was als profeet niet geheel zonder fundamentalistische trekken. Hij stond pal voor het traditionele geloof van de God van Israel en dat bracht hem in hevig conflict met koning Achab en vooral diens vrouw, koningin Izebel van Tyris. Zij had nieuwe vormen van natuurreligie het land binnengebracht, rondom de vruchtbaarheidsgod Ba-al. Ook had ze een enorme menagerie aan priesters en paganisten meegenomen, waar Elia fel tegen van leer trok. Het loopt uit op een soort Quiz wie van beide nu de echte God is: Ba’al of de God van Israel? Het verhaal staat in de (Joodse) bijbel dus verbaast het niet dat de laatste aan het langste eind trekt. Het gaat er heftig aan toe en Elia laat zich van een ronduit gewelddadige kant zien, waarbij vele Ba’al priesters het niet na kunnen vertellen. Even denkt Elia dat zelfs koningin Izebel door al het geweld nu wel overtuigd zal zijn, maar niets is minder waar. En dan gebeurt er iets raars. Van het ene moment op het andere tuimelt Elia van “hemelhoog juichend” in een diepe depressie. Zoeven nog de grote overwinnaar, maar nu wil hij niet eens meer verder leven. Hij is totaal van de kaart en trekt zonder eten of drinken de woestijn in om te sterven. Maar zo ‘gemakkelijk’ komt ie er niet van af. Zijn woestijnreis wordt een emotionele rollercoaster, een innerlijke zuivering, waarbij niets hem bespaard blijft: storm, aardbeving, vuur en koude. Hij zal zichzelf helemaal opnieuw moeten uitvinden. Of anders gezegd: hij krijgt een geheel nieuwe versie van zichzelf terug van God. En daarmee ook een nieuwe opdracht en een nieuw doel.

 

Een fundamentalist van hogere orde   

Na de hierboven beschreven crisis, komt Elia in de tijd daarna nog één maal echt in actie. Dat is wanneer zijn grote tegenstanders Achab en Izebel een argeloze boer Naboth van zijn land hebben beroofd door hem vals te beschuldigen en in een schijnproces te laten veroordelen en doodmaken. Aanklagers, valse getuigen, rechters en uitvoerders werken er allemaal aan mee, niemand die z’n stem tegen de koning en koningin verheft, behalve ….? Je begrijpt het al. Alleen Elia heeft de moed en ruggengraat om ze zonder blikken of blozen ter verantwoording te roepen. Dat bedoel ik met “fundamentalist van hogere orde”. Elia is daar een soort Navalny.
Hartelijke groet,  ds. Fokko F. Omta