Ge-eerd en gerehabiliteerd – Stam en Schermerhorn

12 november 2018 door

Dat afgelopen zondag een vermaarde dominee van honderd jaar geleden werd ge-eerd en herdacht dat staat inmiddels wel op ieders netvlies gebrand. Het was mooi, er zijn gloed- en liefdevolle woorden gesproken over ds. N.J.C. Schermerhorn. Tussen neus en lippen door werd ook nog een andere dominee in ere hersteld. En het mooie is dat deze rehabilitatie is voltrokken door de uit dood opgestane Schermerhorn zelf. Want in zijn gloedvolle preek “ex exelsis” ging Schermerhorn ook even in op het feit dat de oude kerk van N.Niedorp in de negentienzestiger jaren is afgebroken en plaats heeft gemaakt voor de huidige Fenixkerk. Dat werd toen niet door iedereen in N.Niedorp even zeer gewaardeerd. De toenmalige predikant, ds. Stam, is sindsdien geframed als de Sloper-dominee, die met harde, bijna militaire hand Niedorp van zijn geliefde erfgoed had beroofd. Maar ds. Schermerhorn kon er zondag in zijn preek wel begrip voor opbrengen. Vrijheid is niet alleen iets om hoog te houden tegenover andere mensen en meningen, maar betekent ook dat je vrij moet kunnen staan tegenover dingen en materiele objecten zoals een kerkgebouw. Soms moet je gewoon met je tijd mee. Soms betekent vrijheid dat je het oude schip achter je verbrandt om een nieuw vaartuig in gebruik te nemen. Kortom, de kerksloper ds. Stam is zondag met terugwerkende kracht in ere hersteld door zijn vermaarde voor-voorganger Schermerhorn. Ja, dat vond ik een mooi moment dat de ene kerk-sloper het voor de andere kerk-sloper opnam. Naar mijn mening hebben beide “slopers”, ieder op z’n eigen wijze aan de kerk gebouwd. En beide ben ik er dankbaar voor. Ook dank ik Niko Stammes voor zijn grote inzet en passie, waardoor afgelopen zondag tot een bijzonder geslaagd festijn is geworden! En natuurlijk ook alle anderen van Historisch Niedorp, Roode Eenhoorn en Fenixkerk die hun steentje hebben bijgedragen.

Hartelijke groet, ds. Fokko F. Omta