Gemeentelijke Buitendag

12 juni 2015 door

“Gaat uit in wegen en in velden ….”. Dit vers kwam bij mij boven denkend aan de buitendag. Eerlijk gezegd durf ik het vervolg hier eigenlijk niet te citeren, omdat het nogal hoogmoedig overkomt. Bovendien gaan wij a.s. zondag wel de weg op, maar helemaal niet de velden in, we gaan immers naar de grote stad. Toch maar even de hele strofe inclusief het vervolg: “Gaat uit in wegen en in velden, en breng verdwaalden bij ons thuis. Reik hun de broederhand en meld hun: De koning noodt u in zijn huis”. Ja, u ziet het goed. Als u behoort tot de groep niet-kerkgangers, dan werd er dus in dit lied over u gezongen als een “verdwaalde”. En al zingende spoorden wij onszelf in de kerk aan om u op te zoeken, u de “broederhand” te reiken, en u terug te brengen, jawel, in ons huis, de kerk, dat voor het gemak maar even werd gelijkgesteld met het paleis van koning God himself. Dit was in het oude liedboek Gez. 453, de vierde strofe. Ja, dat liegt er niet om. Maar, u kunt gerust adem halen, want in het nieuwe Liedboek dat nu z’n tweede jaar ingaat, is deze strofe geschrapt. De eerste drie strofes van het oude gezang zijn in takt gebleven (nu Lied 800) en er zijn twee nieuwe strofes bij gekomen, maar de gewraakte vierde strofe van voorheen is exit. U ziet, ook in de kerk leren we bij. Het lied begon én begint trouwens heel mooi, heel bescheiden ook en vol vertrouwen: “Wat zou ik zonder u geweest zijn, hoe zou ik zonder u bestaan?”. Welnu, met dat vertrouwen durf ik het wel aan in de grote stad.
Als je mee wilt, neem dan contact op met Durk Spijkstma (zie de rubriek “contact”). Er zijn nog enkele plaatsen in de bus. Van harte welkom

Datum:                 zondag 21 juni
Verzamelen:       20.30 uur bij de Fenixkerk; vertrek per touringcar om 20.45 u.
Nassaukerk:       10.00 uur in Amsterdam, dienst met ds. Klaas Holwerda
Eigen bijdrage:   €17,50.

Er is een heerlijke lunch (een zgn.Turks ontbijt), een bezichtiging van de voormalige Pnielkerk, nu theater en theatercafe-restaurant, een rondtour door Amsterdam, met name naar IJburg. Rond 17.00 uur hopen we weer terug te zijn in Niedorp. Heel ontspannend allemaal.
Hartelijke groet, ds. Fokko F. Omta