Get together met de Koerden van Afrin

7 mei 2018 door

Pinksteren 20 mei: Een open bijeenkomst/viering met het Koor Get Together en Koerdische gasten, die ons deze ochtend hun verhaal vertellen. Het is een verhaal van “overal wonen, nergens thuis”. Ook kijken we naar een presentatie over Syrië van vóór de oorlog, lezen we het Pinksterverhaal in 7 talen, en zingen we samen met het koor, over grenzen heen, en met z’n allen: “You’ve got a friend”.

When you’re down and troubled.                     Als je ‘deprie’ bent of overstuur
And you need some love and care.                    Behoefte hebt aan zorg en lief,
And nothing, nothing is going right.                en niets gaat zoals het moet,
Close your eyes and think of me                        sluit dan je ogen en denk aan mij.
and soon I will be there                                       en voor je ’t weet ben ik er bij.
to brighten up even your darkest night.          Om je donkere nacht te verlichten.

You just call out my name.                                 Roep alleen maar even mijn naam
And you know wherever I am                            en weet: waar ik ook ben,
I’ll come running, to see you again.                  Ik zal me hasten … om je te zien,
winter, spring, summer or fall                           zomer of winter, lente of herfst,
all ya have to do is call.                                       Je hoeft me alleen maar te roepen
And i’ll be there yeah, yeah, yeah                     En ik zal er zijn. Ja, ik zal er zijn.
You’ve got a friend Ja zeker,                              want je hebt een vriend!
Ain’t it good to know                                            Is het niet goed om dat te weten?!

Hartelijke Groet, ds. Fokko F. Omta