Gezamenlijke Viering in de Kloosterkerk

17 oktober 2013 door

Komende zondag is de oecumenische viering in de kloosterkerk met als voorgangers pastore Marion Bleeker en ds. Bart Santema. Het thema luidt bidden en dit zal worden belicht vanuit “een tekst in de bijbel”, zoals één van de voorgangers mij meedeelde. Dan weet u wat u kunt verwachten. Dus deze keer geen Koran, geen Torah, geen Bagavadgita of Vedische geschriften, geen Acacia-kroniek, geen Mahayana boeddhisme, Yoga oefening of mantra van Hare Krishna, maar gewoon de vertrouwde bijbel en daarvan het Nieuwe Testament. Ik voorspel een woord van Jezus over de vader die zijn om brood vragend kind geen steen zal geven, maar wel: dat wat het kind nodig heeft om te leven. Zo geeft God zijn geest, zijn spirit, zijn levens lust en levenskracht aan ieder die Hem daarom vraagt. De zang zal worden ondersteund en op toonhoogte gebracht door het Lucaskoor.
Ik wens ieder een gezegende viering.
Hartelijke Groet, ds. Fokko F. Omta