Het oudste beroep der mensheid?

14 maart 2023 door

Vaak wordt enigszins ginnegappend gesproken over ZZP-ers, die van de horizontale liefde hun verdienmodel hebben gemaakt. Deze vooral door vrouwen gepraktiseerde professie zou het “oudste beroep” op aarde zijn. Er is echter een beroep dat nog ouder is: nl. dat van de Handelsreiziger. Ik kwam ooit op deze gedachte toen ik met een handelaar in agroproducten een Landbouwbeurs in het Poolse Podzan bezocht. S-Avonds, in kroeg en café kwam het handelsgilde bijeen; daar vertelden de vertegenwoordigers en kooplieden vol trots over de deals die ze hadden afgesloten en de winsten die ze hadden binnengesleept. Dit alles in een wat broeierige sfeer, waarbij de serveersters met gretige blikken werden gevolgd en met ongegeneerde opmerkingen bejegend.
Ongewenste intimiteit? Dat hangt er van af.
Want soms kwam het wel degelijk tot een overeenkomst voor de nacht, tussen de koopman met te veel flappen op zak, die vond op een verzetje wel recht te hebben. En de vrouw die wat extra middelen goed kon gebruiken om haar kinderen meer scholing te bieden dan waar ze zelf ooit de kans toe kreeg. Het oudste beroep op aarde is dus niet dat van de vrouw, maar van de koopman-handelsreiziger.

Je lichaam verkopen en je ziel erbij
Maar behalve de vrouw die slechts haar lichaamswarmte vermarkt, is er nóg een tweede beroep dat evenzeer door de handelsreiziger is uitgelokt, nl. de huurling of huur-soldaat.
De beroemde Nederlandsche Handelsvereniging VOC had niet alleen een krachtige onderneming-zin, maar men besefte heel goed dat een sterk bewapende tak daarbij niet kon ontbreken. Dus bestond de gemiddelde koopvaardijvloot en de bemanning voor minstens de helft uit kanonnen, buskruit en bewapende bootslieden, soldaten dus, ingehuurd om nietsvermoedende inboorlingen een toontje lager te laten zingen, en zo nodig zelfs een kop kleiner te maken.
In alle tijden hebben vooral Handel en Commerciële Belangen geleid tot vorming en opbouw van een militaire apparaat, niet zozeer om te verdedigen, maar vooral om gebieden te veroveren en er rijkdommen uit weg te slepen. Daarmee is de (huur-)soldaat net als de eerder beschreven serveerster een prostitué(e) die zijn lichaam ‘verkoopt’.  Maar de soldaat doet daar tenminste een deel van zijn ziel en moraal nog bíj. Net als de vrouw stelt hij zijn lichaam beschikbaar, niet om slechts op zijn rug te liggen, maar om te vechten en zelfs  te doden voor de instantie, die hem betaalt.
Ik schrijft dit als inleiding op de tekst van één van de liedjes die komende zondag gezongen zal worden door het Projectkoor, nl. het nummer “Universal Soldier” van Buffy Sinte-Marie, en vele malen gecoverd, o.a. door Don McLean.

Universal Soldier
De titel zegt al dat “de soldaat” universeel is. Het is dan ook NIET mijn bedoeling om i.v.m. de gruwelen van oorlog alle schuld en fout even gemakkelijk te leggen bij de (huur-)soldaat. In tegendeel, want “universeel” wil zeggen dat er een potentiële soldaat of geweldpleger schuilt in ieder mens, ook ik mij en jou. Degene die hem betaalt is misschien wel de meest verantwoordelijke. Maar natuurlijk ook de persoon van de soldaat zelf. Wie is hij?

He’s a Catolic, a Hindu,
an atheist, A Chein,
A Buddhist, a Baptist and a Jew,
and he knows, he shouldn’t kill,
and he knows, he always will,

And he’s fighting for Canada,
he’s fighting for France,
he’s fighting for the USA
and he’s fighting for the Russains,
he’s fighting for Japan,  and he
thinks we put an end to war this way.

And he’s fighting for democracy,
he’s fighting for the Reds,
he says it’s for the peace of all,
he’s the one who must decide,
who’s to live and who’s to die,
and he never sees the writing on the wall.

And without him, how would Hitler
kill the people at Dachau,
without him Cesar would have stood alone,
he’s the one, who gives his body
as a weapon of the war …

Inderdaad, ook hij verkoopt zijn lichaam! Maar aan wie???!!!
In de slotregels van het lied wordt de schuld niet alleen bij de soldaat gelegd. En ook niet alleen bij de regering of partij die hem op pad stuurt.
Want van wie krijgt hij de opdracht en de orders?!
Daarover zingt het lied in de slotregels….

Zijn orders komen heus niet van zo ver
Hij krijgt ze hiervandaan, van jou en mij
Zijn leiders dat zijn wij …!
Zo maken we geen eind aan ‘t oorlogsleed

PROJECTKOOR NIEDORP-SCHOOR:
thema: Oorlog en Vrede, Soldaten en Presidenten
Het project wordt tweemaal in een viering uitgevoerd:
– Zondag 19 maart: Fenixkerk, Dorpsstraat 179 te Nieuwe Niedorp
– Zondag 26 maart: Dorpskerk te Schoorl, Duinweg 5.
Aanvang beide keren om 10.00 uur

Het Koor staat o.l.v. Klaas Kloppenburg (Hoorn);
Begeleidingsband: André Vlaar (drums), Cor Wabeke (gitaar),  Geert Omta (piano)