In herinnering: zij die ons ontvielen (22/11)

15 november 2015 door

In deze november maand worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. Het is een oud kerkelijk gebruik dat we in de Fenixkerk gewend zijn te doen op de laatste zondag van het Kerkelijk Jaar. Het gaat met name om hen die op de één of andere manier iets hebben (gehad) met de Fenix-kerk, als lid of als sympathisant, via het Projectkoor, of via een familie- of vriendschap-band met één van haar leden. Deze herdenking vindt dit jaar plaats in de ochtend-viering op zondag 22 november a.s. om 10.00 uur.

We noemen de naam van de overleden persoon, we ontsteken een kaars, en zijn een moment stil. Daarnaast wordt in muziek en zang, in woord en gebed tot uitdrukking gebracht dat wij in blijvende verbondenheid leven met hen die gingen. Daarbij denken we aan de omvattende trouw van God, die alle generaties omvat. Ook staan we op sobere wijze stil bij de slachtoffers van mensen-smokkel, én van de aanslagen in Parijs. Het Koor Animato zal medewerking verlenen oblv Marijke Braber en Atie Plak (piano). Jacob Greeuw begeleidt de samenzang.

Ieder die zich aangesproken voelt om dit rustgevende uur meemaken, is van harte welkom. Als Fenix-kerk houden we deze Herinneringsdienst in het vertrouwen dat het goed is om onze dierbare overle-denen eenvoudig te gedenken. Na de dienst is ieder uitgenodigd om samen met de andere aanwezi-gen een kopje koffie … te drinken in de kerkruimte.

Hartelijke groet, ds. Fokko F. Omta.