Informatie Paas-diensten Fenixkerk

2 april 2020 door

Wat betreft de diensten van Palmpasen, Stille Week en Pasen

In de Fenixkerk vinden tot en met Pasen geen diensten plaats. Via internet kun u diensten live volgen of later beluisteren, b.v.:

Maar je kunt desgewenst natuurlijk ook een dienst op de TV zoeken. Op Eerste Paasdag wordt er ook een dienst uitgezonden door RTV Noord Holland, opgenomen in Bergen, met als voorganger o.a. de classispredikant ds. Peter Verhoeff.

OVERDENKING
Wachten – Psalm 130

Ik verwacht de Heer,
mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord.,
mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters (uitzien) naar de morgen (psalm 130, 5 en 6)

We leven in een tijd van wachten, wachten tot het virus is uitgewoed, het spook overgewaaid.

En onwillekeurig hebben we wel een idee van hoe die tijd na de crisis er bij voorkeur uit gaat zien. Als het even kan zullen we het bekende levensritme weer zo snel mogelijk oppikken en zullen we ons opnieuw bewegen in de oude, beproefde leefpatronen. Eigenlijk weten we precies waar we op wachten, nl. dat deze toestand voorbij gaat en dan gauw terug naar ‘business as usual’. De Psalmdichter wacht ook. Hij (of misschien was het wel een zij) wacht op God. Het is eveneens een gespannen wachten, een intens verlangen, uitzien naar de Heer. Maar wat voor wachten is dat eigenlijk: wachten op God?*.

Wachten i.v.m. God is een combinatie van ‘niet hebben’ en ‘hebben’ tegelijk. Om te beginnen weet je helemaal niet waar je op wacht. Je hebt geen ingevuld plaatje, je ziet er niets van, daarom wacht je erop. Met andere woorden, wachten op God betekent allereerst dat je ‘God’ niet in de pocket hebt, niet op een briefje en niet onder appèl. Veel verzet dat in de geschiedenis tegen het Christelijk geloof is ingebracht, werd in feite opgeroepen door de claim van gelovigen God a.h.w. te bezitten, de claim dat zij God of de wil van God wél één op één konden vertegenwoordigen. Maar zo is het niet. Wachten op God betekent om te beginnen dat we hem niet hebben.

Toch, als je echt op iets (of iemand) wacht, betekent dat behalve ‘niet hebben’, tegelijk dat je het in zekere zin al wel hebt. Intens verwachten betekent dat je op datzelfde moment allang in de ban bent van datgene waarop je wacht. Als je vol verlangen uitziet en wacht, ben je al gegrepen door wat je verwacht. Want wie zich gepassioneerd uitstrekt naar voren, is op dat moment reeds zelf een actieve kracht waardoor verandering in persoonlijk en samen leven wordt bewerkt.

“Wij zijn sterker in onze verwachting dan in ons bezit”, zei de theoloog Paul Tillich.

Want wie meent God te bezitten, bezit slechts een afgod. Maar wie gespannen wacht op God, die we niet in bezit hebben, staat open voor de doorbraak van wat eeuwig is. Dat is niet de doorbraak van wat eeuwig blijft, maar wat eeuwig geldt.

Ik hoop dat deze onwerkelijke en akelige tijd ons daar mede voor open maakt, ook als dat verandering met zich mee brengt. Dat is enerzijds het spannende van wachten op God, maar geeft ook vertrouwen.

Wie actief wacht op God, komt zeker thuis.

Hartelijke groet, ds. Fokko F. Omta

* Enkele gedachten ontleend aan Paul Tillich, The Shaking of the Foundations, 151vv.