Mini-festival: Talent voor het leven (1 okt.)

18 september 2017 door

Op Zondagmiddag 1 oktober a.s. is er in N. Niedorp een MINIFESTIVAL voor betrokkenen, vrijwilligers en belangstellenden bij Vluchtelingen opvang, inburgering en socialisatie. Organisatoren zijn Stichting Nieuwe Buren, De Stichting Roode Eenhoorn en de Fenixkerk te N. Niedorp. Hoofdgast is de Irakees-Nederlandse Schrijver Rodaan al Galidi. Al Galidi heeft van binnenuit een boek geschreven over zijn jarenlang verblijf in verschillende AZC´s, met als titel “Hoe ik talent voor het leven kreeg”. Hij zal enkele keren via een podium interview in gesprek zal gaan met Harry de Jong, voormalig journalist van Noord Hollands Dagblad, de Schager Courant.

Mini-festival: voor Oude en Nieuwe Buren (1/10)
Verder is er een keur aan kleurrijke activiteiten, infomarkt, muziek, dans, improvisatietoneel, lekker hapjes uit verschillende landen. En uit eigen land: oud Hollandse spelen voor kinderen van Oude en Nieuwe Buren.
Alle activiteiten vinden plaats rond het Kerkplein, te weten in de Roode Eenhoorn, in de Fenixkerk en op het grasveld rond Kerk en toren. We hopen natuurlijk op goed weer, dan vinden de OudHollandse spelen voor kinderen lekker buiten plaats. Het kan wel een aardig geheel worden, denk ik.
Namens de organiserende partijen St. Nieuwe.Buren, St. Roode Eenhoorn en Diaconie Fenixkerk kan ik schrijven, denken en oprecht menen: de inloop is vrij en gratis, U bent van
Hartelijke Groet, ds. Fokko F. Omta

ACHTERGROND:
sinds begin 2016 is de instroom van vluchtelingen sterk gedaald. De toen gestarte Werkgroep voor Kleinschalige Opvang is daarom omgeturnd in de Werkgroep Nieuwe Buren, die sinds begin 2017 officieel een STICHTING is geworden. De Stichting Nieuwe Buren is gericht op inburgering en socialisatie activiteiten bedoeld om nieuw ingekomenen, die in onze dorpen komen wonen te betrekken bij en stimuleren tot inburgering, o.a. door Sportactiviteiten, Open Maaltijden, Volkstuinproject en vooral het wekelijkse TAALCAFE (elke vrijdag van 09.30-11.30 u.) in de Roode Eenhoorn.  Nu dus een speelse, eenmalige activiteit.