Niet meer dan dertig personen

5 oktober 2020 door

Daar willen we ons in de Fenixkerk natuurlijk ook aan houden. Eerlijk gezegd begrijp ik ook niet waarom b.v. bij sportwedstrijden in de open lucht, in stadions niemand aanwezig mag zijn, in bioscopen en theaters maximaal 30 (als ik het goed heb tenminste), terwijl in kerken en andere geloofsgebouwen de bijeenkomsten gewoon door mogen gaan, als het maar op anderhalve meter is. Het CDA en de Chr.Unie zullen er stellig achter zitten dat voor kerken een uitzonderingspositie is bedongen. Ik ben zelf lid van de eerstgenoemde partij, maar vindt dit buitengewoon dom en oneerlijk. Men haalt de grondwet erbij, maar die wordt op een bedenkelijke, vooringenomen manier opgevat. Ga zelf maar na. Artikel 6 over vrijheid van godsdienst en levensovertuiging stelt in haar laatste en nu geldende formulering van 1983:

            Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschep
….        met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Het gaat om het laatste deel: gelovig of niet, je blijft altijd “verantwoordelijk volgens de wet”, anders gezegd: aan de wet moet ieder zich houden. Gelijke monniken, gelijke kappen.
Er is echter een juridische slimmigheid. De maatregelen die nu zijn afgekondigd zijn officieel geen ‘wet’, maar noodverordeningen. Ze zouden de kracht van ‘wet’ moeten hebben, maar dan moet eerst de zgn. Corona-wet door de kamer worden aangenomen. Die is al in juli ingediend, begin september behandeld, maar laat nog maanden op zich wachten. Verschillende partijen (waaronder de PVV en FvD) willen niet dat de minister van Volksgezondheid de bevoegdheid krijgt om met de kracht van ‘wet’ dingen op te leggen, zoals nu b.v. het verbieden van bijeenkomsten met meer dan 30 personen.  Precies daarom kunnen sommige kerken (zoals afgelopen weekend in Staphorst) gebruik maken van de ‘letter’ van de grondwet. Maar m.i. gaan ze wel in tegen de ‘geest’ van de grondwet. Dat wordt duidelijk in de eerdere formulering van hetzelfde grondwetartikel 6 uit 1848:

           Ieder belijdt zijne godsdienstige meeningen met volkomen vrijheid, behoudens de
….      bescherming der maatschappij en harer leden …

Nee maar! Je mag geloven, doen en laten wat je wilt, maar dat laat onverlet: je verantwoordelijkheid voor de “bescherming van de maatschappij en haar leden”. Kortom, ook al heb je vrijheid van geloof en overtuiging, je mag nooit de maatschappij en haar leden in gevaar brengen. En dat is nu precies wat je doet als je met grote aantallen van meer dan dertig in één ruimte gaat zitten en zingen. Met zeshonderd nog wel, ook al is het een ruimte waar normaal wel 2300 in kunnen.

Nu ja, ik ben eigenlijk wel dankbaar, dat wij als Fenixkerk niet zo talrijk zijn, slechts een kleine vaste kern hebben, die nog ruimt binnen de dertig valt. De andere kant is, natuurlijk, dat ik daardoor ook wel makkelijk praten heb. Laat ik daarom maar eindigen met enkele woorden van de heer en meester der kerk JC, die zei:

           Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.
….       en ook: doe wél en zie niet om!.

Wees voorzichtig, blijf gezond,                                                 Hartelijke Groet, ds. Fokko F. Omta

PS.  We hebben in de vieringen op zondag eigenlijk altijd nog wel een paar plaatsen over.
……..Maar als je zeker wilt zijn van een plek, meld je dan even bij Durk Spijksma (zie contact)