Nieuws? Wat is nu echt ‘nieuw’? (wk.35)

2 september 2013 door

 

Als je het nieuws volgt, wat hoor je dan? Hoor je dan echt “nieuwe” dingen? Of hoor je steeds hetzelf-de. Laat ik het erop houden dat er de laatste tijd wel veel herhaling zit in het nieuws, dat dan dus geen echt “nieuws” is. Zo kun je elke dag wel weer een analyse horen waarom bezuinigingen nodig zijn; evenals waarom extra bezuinigingen juist het meest slechte is wat de regering kan doen. Ook kun je elke dag horen dat de Eerste Kamer het kabinet mag en misschien wel moet tegenhouden. Maar even vaak wordt beweerd dat de Eerste Kamer dat eigenlijk niet behoort te doen. Elke dag gaan de burger-oorlogen in Syrie en nu ook in Egypte verder, elke dag hetzelfde stokoude nieuws dat geen nieuws is, maar steeds weer hetzelfde.
Zelf luister ik in de auto vaak naar Radio Jazz FM dat tegenwoordig Sublime FM heet (spreek uit: sublai-aim ef-im, met een overdreven Amerikaans accent). Daar heb je het zgn. “Nieuws van de voor-uitgang”. Mijn indruk is dat de makers van dat nieuws wel steeds meer moeite hebben om voorbeel-den te vinden. Terwijl de makers van het gewone nieuws eigenlijk nooit iets echt nieuws hebben, maar steeds hetzelfde liedje van geweld en macht en misbruik.
In de bijbel lees ik soms verrassende tegenverhalen, die gaan over een vreemde, maar ook wel won-derlijke en vaak totaal andere wereld dan de onze. B.v. een verhaal van Lucas over een legerofficier, een Romeinse bezetter dus, in Israel in de tijd van Jezus. Deze militaire hoofdman past allerminst in het plaatje van een vijandige bezetter, in tegendeel, hij helpt de mensen waar hij kan. Hij geeft aan het volk en hij geeft ook om het volk, waarvan hij de bezetter is. Hij is zelfs geboeid door hun geloof, hun spiritualiteit. Deze officier heeft een slaaf in dienst, die ziek is en stervende. Omdat hij echt gééft om zijn slaaf, stuurt hij gezanten naar Jezus, met de vraag of die zijn slaaf wil bijstaan, diens pijn ver-zachten. Jezus vindt dat opmerkelijk en gaat naar die Romeinse hoofdman toe, naar diens huis en naar diens doodzieke slaaf. Jezus is onder de indruk van die vreemde militair, met zoveel hart in zijn lijf. Wat een bijzondere man, een officier die zich echt zorgen maakt om zijn slaaf: wat een humaan persoon! Als Jezus bij het huis van de man komt, dan put deze zich uit in verontschuldigingen. Hij zegt: O Heer, dat had ik niet eens durven vragen, dat u hier helemaal naar toe komt. Maar spreekt u slechts één woord en met mijn slaaf zal het GOED komen.
Kijk en dat is nu es een vreemde wereld. En dat is nieuws, waar het in dat bijbelverhaal over gaat. Daarin gaat het nl. over een wereld waarin mensen leven, die geloven en daar dan ook eenvoudig aan werken, dat de dingen ook es een keer GOED komen. Een vreemde nieuwe wereld, waarin mensen acteren met in zich de eigenlijk n o r m a l e drang om dingen GOED te maken en daarin geloven.
Dat is werkelijk nieuw en ook groot nieuws. Als wij of anderen gewoon schouder aan schouder staan, om dingen en relaties en verhoudingen en omstandigheden van mensen GOED te maken.

Met vriendelijke groet, ds. Fokko F. Omta