Open Gemeente Zondag en Studieverlof

11 oktober 2017 door

Komende zondag hebben we onze open start- of gemeente zondag. Het woord “start” is misschien een beetje misplaatst want we zijn natuurlijk al lang begonnen. Het stamt nog uit de tijd dat na iedere zomer er weer een waslijst aan activiteiten losbarstte, zoals catechisatie, kringwerk, gespreksgroepen, vergaderingen, huisbezoeken en wat al niet. Tegenwoordig zijn dat soort structurele activiteiten aardig teruggebracht, en volstaan we met af en toe een evenementje. Gekscherend heb ik me wel eens laten ontvallen dat het leuk is als de kerk dan weer een keer helemaal vol is en bruist van leven, maar dat ik het ook weer reuze rustgevend vind als we de week erop weer met de kleine vertrouwde kern bijeen komen. De open gemeentezondag is een beetje van beide wat. Onze bijna vaste gasten op deze zondag zijn de Bewoners van De Kleine Ark in Oudkarspel. Bovendien verwelkomen we de Zonnezangertjes die komen zingen. En daarnaast nog zo wat “Vrienden van de Fenix” die het fijn vinden deze ochtend mee te maken. Het begint met een viering afgestemd op de gasten van de Kleine Ark en de Zonnezangertjes. Daarna is er koffie enz. met huisgemaakt gebak, appeltaart en andere lekkernijen van gemeenteleden. Om goed 12 uur gaan we samen eten, een heerlijke lunch bestaande uit gerechten die eveneens zijn meegebracht door allen die aanliggen. Vroeger heette zoiets een Amerikaanse fuif. Maar misschien kunnen we het beter een Syrische maaltijd noemen. Want wat ik inmiddels van contacten met Syrische vluchtelingen geleerd heb is dat als zij iets feestelijks hebben, er steevast door verschillende gasten iets eetbaars wordt meegenomen. Maar voel je niet bezwaard om met lege handen te komen. Als je je-zélf maar meebrengt, d’tt is het grootste geschenk !!!

Tijdje studieverlof
Na de 15e oktober heb ik drie weken studieverlof. Ik blijf dan wel, als er zich onverhoeds iets voordoet ….. , op afroep beschikbaar via één van de Kerkenraadsleden. Maar als alles rustig z’n gang blijft gaan, zonder ernstige ziekte of erger, blijf ik uit beeld. De komende twee of drie keer zal Durk Spijksma, onze scriba (schrijver, secretaris) het schrijven van deze stukjes voor zijn rekening nemen. Blijf gezond! En tot ziens, horens over enige tijd.
Hartelijke Groet, ds. Fokko F. Omta