Palm-Pasen stokken: het verhaal van Intocht, Passion en Pasen

22 april 2017 door

De leerstof die spelenderwijs meekomt bij het maken van een PPstok hebt u nog van me tegoed. De PPstokken die we met Groep 7 op OBS De Snip maken, bevat tien leerpunten, die samen het hele verhaal van The Passion én Pasen vertellen. Vooraf worden de stokken omwikkeld met groen en/of geel crêpapier, kleuren van de lente en van nieuw leven en aan elkaar gemaakt als een kruis. Dan begint het eigenlijke versieren, met tien verschillende elementen.
Om te beginnen de palmtakjes (1): die verwijzen naar het verhaal van de intocht van Jezus die Jeruzalem inging zittend op een ezel; en daar direct op volgend de tempelreiniging. De intocht was glorieus en de mensen stonden juichend met palmbladeren te zwaaien. Ze riepen: “Hé Koning op je ezel, hosannah, denk aan ons, neem het voor ons op, red ons”. Jezus ging de stad in als ware hij een Koning, maar niet hoog te paard, maar op een eenvoudig ezeltje. Maar de mensen spelen het spel mee en juichen zich de longen uit het lijf. In één ruk door ging Jezus naar het tempel, waar niet stilte en concentratie, gebed en aandacht centraal staan, maar waar het een heksenketel is van handelaren en kooplui die je van alles proberen aan te smeren. Jezus ontketent een rel waarbij de hele markt een puinhoop wordt en marktkramen worden vernield. Daarbij verdedigt hij zijn hooliganisme door de tempelheren toe te bijten: “Gods Huis is een huis van gebed, maar jullie hebben er een dievenbende van gemaakt, weg daarmee!”. Door deze actie heeft Jezus zijn lot bezegeld. De tempelheren besluiten hem te doden.

En wat erop volgt: Passion & Pasen in notedop
Daarom heeft de PPstok de vorm van een Kruis (2), het executie instrument, waaraan Jezus zal worden terecht gesteld. Bovenop wordt een Broodhaantje (3) bevestigd. De haan kondigt de nieuwe dag aan, Pasen, en dus is het tijd om op te staan. En brood: voor wie zich in hem verdiepen, is Jezus als brood voor de mensen geworden. Een streng met twaalf pinda´s (4) symboliseert de 12 leerlingen van Jezus. Een doosje met 30 rozijnen (5) staat voor het verradersloon voor Judas, die Jezus aan de tempelpolitie heeft overgeleverd voor 30 zilverlingen. Een plak ontbijtkoek (6) stelt een spons voor, die door een soldaat in water gedrenkt en gestoken op een speer naar de mond van Jezus aan het kruis werd gebracht zodat hij er wat water uit kon zuigen. Vier propjes van bloedrood crêpapier (7) staan voor de vier wonden van Jezus, aan zijn handen, voeten, zijn zijde, en zijn hoofd. Maar ook zijn er vier proppen van wit crêpapier (8) als teken van licht en leven. Met PASEN herdenken christenen dat Jezus is verrezen; dat leven en liefde sterker zijn dan de dood. In kerken wordt een grote nieuwe PAASKAARS aangestoken. Wit is de kleur van licht dat bij het nieuwe leven hoort. Het volgende element is een sinaasappel of mandarijn (9): dat zijn zonnevruchten en zo vertelt een mandarijntje dat Jezus voor gelovigen als de lichtgevende zon is van hun bestaan. Jezus wordt ook wel “licht der wereld”. Elke dag is de zon er weer met een nieuw begin. Ten slotte worden er zeven paaseitjes (10) op de stok bevestigd. Vogels leggen eieren in de lente. In de eieren verborgen schuilt het nieuwe leven. Het getal zeven is een verwijzing naar volledigheid. Het nieuwe leven is bedoeld voor alles en iedereen, voor de gehele schepping, voor heel de wereld en voor alle dagen.
Hartelijke groet, ds. Fokko F. Omta