Palm-Pasenstokken: persoon- en burgerschap vormend

10 april 2017 door

Afgelopen vrijdagmiddag hebben we op OBS De Snip met Groep 7 palmpasenstokken versierd. En deze vervolgens rondgebracht naar zo´n 25 adressen, her en der in Nieuwe Niedorp. Zelf vind ik dit hele proces een bijna ideale les, die leerzaam (1) is, didactisch uitgekiend (2), en bovendien persoon-vormend en burgerschap bevorderend (3). Ik zal de laatste twee punten nu toelichten, het eerste komt volgende week. Het hele PPstokken ritueel van maken en weggeven is persoon- en burgerschap be-vorderend omdat de kinderen de stok die ze eerst zelf versieren met allerlei lekkernijen, niet voor zich-zelf houden, maar aan een hen (meestal) onbekende persoon schenken. Het gaat hierbij om de ervaring van iets weggeven waar je zelf tijd in hebt gestoken. En dan om te zien hoe de ontvanger hierop reageert. De reactie is bijna altijd dat wie zo maar onverwacht zo´n mooie stok krijgt aangereikt door een leerling, daar enorm door is verrast, en de jonge gever met dank en waardering overlaadt. En dat vinden de leerlingen dan vaak weer heel bijzonder. “Goh, die mevrouw was zo blij! Ze kon het niet geloven dat het gratis was. Ze wilde me zelfs een zoen geven”. De leerervaring is dus dat de leerling merkt dat iemand anders iets geven, jou ook iets teruggeeft. Dat geven je niet armer maakt, maar op een bepaalde manier rijker. Dat geeft een goed gevoel, vormt je persoon en is ook niet verkeerd voor de vorming van je burgerschap en de wijze waarop je je plaats in de samenleving zult gaan innemen.

PPstokken: didactisch uitgekiend; en woord van dank
Het aardige is dat het versieren van de stokken didactisch gezien ook nog een bijna ideale werkvorm is, omdat de kinderen er eerst plezier aan beleven bij het versieren, hetgeen ook de handvaardigheid oefent. En vervolgens de spanning en (meestal) opnieuw plezier bij het weggeven. En spelenderwijs leren de kinderen tussen neus en lippen door van alles over de verhalen rond Pasen. Daarover dus later meer.

Voor nu wil ik alleen degenen graag in dankbaarheid noemen die hebben meegewerkt aan deze mooie lesmiddag. De Palmpasen stokken worden traditioneel, zou ik bijna zeggen, geleverd door Aannemer Hans Bossen. Ze hadden dit jaar een prachtig handzaam formaat. De broodhaantjes werden gespon-sord door Bakkerij Koning van het Winkelhart. Verder hebben twee “moeders van …”, te weten Martine en Monique, geholpen bij het maken/versieren en rondbrengen van de stokken. En natuurlijk is daar altijd Juf Linda als rots in de branding van het levendige, gezellige, krioelende, en educatieve proces, dat zeker een les als deze in het huidige onderwijs tot een enerverende happening maakt. Alle ge-noemden, hartelijk dank en voor ieder Vrolijk Pasen.
Hartelijke Groet, ds. Fokko F. Omta