Palmpasen en Vasten 2.0

25 maart 2015 door

Palmpasen en Vasten 2.0
Komende zondag is het Palmpasen. Het verhaal van de intocht in Jeruzalem en de tempelreiniging. In de dienst wordt gemusiceerd door Jaap en Jacob op orgel en klarinet. In de overdenking ga ik een verband leggen tussen het verhaal en mijn Vastenproject 2.0. Sinds afgelopen vrijdag lees ik geen kranten, kijk geen Journaal en vrijwel geen TV (zag zelfs Studio Sport niet, maar dat was omdat ik nog onderweg was). Waar het vooral om gaat is dat ik het grote wereld nieuws – en dat is in feite het grote wereldleed – buiten mijn bewust zijn houd tot Pasen. In deze twee weken kan ik daar toch weinig aan veranderen. In plaats daarvan houd ik me bezig met kleinere dingen dichtbij. Vanochtend (23/3) heb ik een oude bekende opgezocht in Magnushof. We hebben vervolgens samen de viering aldaar bijgewoond, geleid door de OudKatholieke pastor Jan Nieuwenhuizen.

Een stil moment in Magnushof
Dat was een zeer onthaastend en rustgevend moment. Aan het begin van de viering zei de pastor dat we eigenlijk alleen maar een moment stil hoeven te zijn “om de deur van ons hart los te krijgen, zodat de Geest van God zonder probleem in ons kan komen wonen”. Hij bad voor de mensen die ons besturen, dat ze wijsheid ontvangen en nederigheid. “Geef hen het goddelijk vermogen dat ze om zichzelf kunnen lachen”. Hij riep om ontferming voor mensen in hun leed, in de grote wereld, waar wij niets aan kunnen doen. “Geef aan de machtigen ontzag voor het leven. En help ons om vrede te stichten, leven te delen in onze eigen kleine kring”. Zo kwamen de grote en de kleine wereld toch heel mooi bij elkaar.

Wil je ook zoiets doen?
Als je je zelf in deze twee weken ook op kleine dingen wilt concentreren, wil ik je van harte uitnodigen om je ervaring met mij te delen. Dus als je je concentreert op iets of iemand uit je omgeving, daar extra tijd of aandacht geeft, stuur een mail als je wilt. En vertel wat het met je doet.
Natuurlijk ga ik dat dan niet zonder je goedvinden doorvertellen. Maar ik hoop zo op een paar hele gewone, maar daarin juist verrassende verhalen, ervaringen, ontmoetingen. Volgens mij kunnen we elkaar zo heel goed bemoedigen. Kortom, ik houd me zeer aanbevolen voor je bevindingen.

Laatste Open Maaltijd 
Deze week (do.26/3) is de laatste in de reeks van 5 open Maaltijden, in de Fenix-, Klooster- en Lucaskerk. De deelname lag telkens rond de 50 deelnemers, hetgeen wat mij betreft boven verwachting is. Hoewel ze alle plaatsvonden in de Vastentijd, lag de nadruk meer op gastvrijheid dan op soberheid. Het vasten element heeft vooral vorm gekregen in een vrijwillige bijdrage voor één van de vastenprojecten, hetzij voor Bangladesh (Lucas), dan wel voor een project in Senegal (Sticht. Opbouw Senegal). De opbrengst in de Fenix wordt over beide projecten verdeeld.

Hartelijke groet, ds. Fokko F. Omta.