Pilot Kleinschalige opvang? (8)

4 april 2016 door

Voor de gespreide opvang van asielzoekers in kleinschalige groepen vanaf 30 tot maximaal 60, waar-bij het dorp zeg maar als Gastvrouw/heer optreedt (Gastdorp), vindt volgende week een belangrijk treffen plaats. Dat wordt een driehoek-overleg tussen de Gemeente, de COA en een vertegenwoordi-ging van de Werkgroep. Dan moet blijken of ook van COA zijde steun kan worden verwacht. Dat wordt nog een harde dobber. Verderop in het jaar, nog voor de zomer, wil de Gemeente ook bijeen-komsten beleggen in de vier voormalige gemeentes waarbij u als burger uw zegje kunt doen. Je kunt dan aangeven wat je als beste oplossing ziet. Welnu, dit hele plan neemt daar een voorschot op. En we hopen dat dit ook nog verdere en bredere steun zal krijgen vanuit de dorpen. Wie op de hoogte wil blijven kan zich abonneren op de nieuwsbrief van de Werkgroep. (zie onder). Er is ook een site. Tot nu toe hebben heel wat mensen heel bemoedigend en positief gereageerd. Dat heeft mij al een beetje een lentegevoel gegeven, een Paasgevoel. En dat stemt mij oprecht heel dankbaar. Ik wens ieder ook graag hele fijne Paasdagen en een veelbelovende lente.
Hartelijke groet, ds. Fokko F. Omta.

Nieuwsbrief ontvangen? Mail naar: hajovanotterloo@gmail.com.
Website ga naar: www.opvanghollandskroon.nl.