Pilot Kleinschalige opvang? (9)

4 april 2016 door

Het driehoeksoverleg (d.d.30/3) van Gemeente, COA en Werkgroep heeft het volgende opgeleverd.
Het COA zit nog steeds vast aan een minimum van 300 personen per AZC, wat niet echt strookt met het gevoel van kleinschaligheid. Maar er kwam wel een heel ander gezichtspunt naar voren. Er blijken in de verschillende AZC’s in Nederland inmiddels al zo’n 16.000 statushouders min of meer vast te zitten, omdat er nog geen woning voor hen is. De vraag is nu of dit de doelgroep kan worden voor ons plan van kleinschalige opvang. Om eerlijk te zijn werd dit zelfde mij enkele weken geleden ook al gesuggereerd vanuit een groepsbijeenkomst van vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Schagen. En bovendien lijkt dit op medewerking te kunnen rekenen van zowel COA als Gemeente.
Voor ons plan zou dat betekenen dat van de drie (of vier) uitgangspunten: er twee (of drie) overeind blijven.
Overeind blijven: 1. Kleinschaligheid;
…                             2. burgerparticipatie (bij inburgering) waarbij het dorp optreedt als Gast-dorp;
…                             3. en de beoogde inburgering zelf.
Wat vervalt is dat het dan niet meer zou gaan om vluchtelingen die nog maar net in ons land zijn, maar om mensen die al erkend zijn als reguliere vluchteling. De vraag wordt wel: wie en wat we dan langs zouden krijgen? Want om alleen maar een soort snelle overloop te bieden, een soort duiventil waar wekelijks nieuwe groepje komen en gaan: dat zou niet mijn bedoeling zijn. Om echt werk van de inburgering te maken zouden mensen minstens negen maanden moeten (willen) blijven en gemotiveerd zijn om, in wisselwerking met mensen van het dorp, ook zelf vol voor inburgering en integratie te wil-len gaan. Zelf vindt ik het idee van “als Gastdorp optreden” in relatie met een overzichtelijke “groep vluchtelingen” nog steeds het meest uitdagende onderdeel van onze hele beoogde pilot: vooral de wederzijdse interactie en wisselwerking tussen dorpelingen en vluchtelingen, tussen gastdorp en gas-ten.
We gaan deze week als Werkgroep bepalen of we deze kant op willen.
Hartelijke groet, ds. Fokko F. Omta.