Pilot Kleinschalige opvang vluchtelingen (11)

18 april 2016 door

Afgelopen maandag bezochten we als Werkgroep de fractie van de Seniorenpartij om het plan voor kleinschalige opvang toe te lichten. Het was een plezierig en constructief gesprek, waarin bleek dat de Werkgroep en de Senioren partij grotendeels op één lijn zitten. Voor de Senioren zijn vooral twee dingen belangrijk, nl. 1. Kleinschaligheid en 2. Een goede inburgering. Precies deze punten vormen ook twee van de drie uitgangspunten voor het plan van de Werkgroep.
Wanneer mensen de procedure hebben doorlopen en dan in een dorp een woning krijgen, moeten ze vaak nog helemaal met de inburgering beginnen. Maar ze staan dan ook grotendeels op zichzelf. Ze worden geacht taalles te gaan volgen, en thuis krijgen ze begeleiding vanuit Vluchtelingenwerk. Dat betekent concreet dat er eenmaal per week een vrijwilliger-coach een uurtje langskomt om hen wegwijs te maken, vaak vooral inzake administratieve zaken. Dat is heel nuttig en nodig werk. Maar als de nieuwkomers daarnaast niet ook contacten krijgen met dorpsgenoten dan blijven ze wel heel erg ge-isoleerd. Wil het echt wat worden met de inburgering, dan zullen veel meer mensen, burgers, dorpsgenoten dit mee moeten dragen en er vorm en inhoud aan geven.

Gastdorp
En dit is dan precies het extra (derde) uitgangspunt van het pilot-plan van de Werkgroep: namelijk dat we als dorp zeggen: wij willen een groep van 30 a 40 vluchtelingen (met een status, maar zonder woning) opvangen in een geschikt gebouw. Het liefst zouden we mensen willen ontvangen die nog maar net in Nederland zijn, maar dat blijkt vanwege COA regels niet mogelijk. Daarom dus nu de opvang en integratie van mensen mét een status. Daarvan zitten er, schrik niet, zo’n 16000 min of meer vast in een AZC. En dat is nu de doelgroep. Om hier aan mee te werken, hebben vanaf januari verschillende mensen zich opgeven en daaruit is toen de Werkgroep gevormd om het plan uit te werken, en in samenwerking met de gemeente te realiseren. Onze eerste gedachten gingen uit naar het Parlangebouw. Dat bleek juist te zijn verkocht, wel een verkoop “onder voorwaarden”, dus hangt dat nog steeds een beetje onzeker in de lucht. We dachten ook aan de Antoniusschool, maar wonder boven wonder is die ook net verkocht. Je zou bijna denken dat de markt voor onverkoopbare gebouwen en scholen ineens wonderbaarlijk is opgebloeid. Mooi. Maar het laat wel zien dat het een heel proces is om echt tot opvang van een concrete groep mensen te komen. Dat is een proces van lange adem. Maar als Werkgroep gaan we stug door, overigens in goede samenwerking met de Projectleider namens de burgerlijke Gemeente.

Inwonersavonden (12, 17, 19 en 24 mei) – meld je aan
Van belang zijn straks ook de inwoners avonden, waarop gemeenteraadsleden van alle partijen hun oor te luister leggen en u als bewoner met uw ideeën en oplossingen kunt komen. Het is de bedoeling dat u zich wel tevoren aanmeldt voor zo’n avond in eigen dorp of omgeving. Doe dat vooral!!! Als werkgroep denken we echt dat het idee van kleinschalige opvang en integratie mede door een actieve groep vrijwilligers vanuit en namens het Gastdorp gewoon een goed plan is. Het is eenvoudig een normale, menselijke vorm om als dorpssamenleving de vreemdelingen die in je midden komen wonen, aan te spreken, op weg te helpen, en op te nemen in onze samenleving, in het verenigingsleven; en ook op weg te helpen naar eigen werk en arbeid. We hopen dat u dit idee mede omarmt en dit ook duidelijk maakt aan de raadsleden.
Hartelijke groet, ds. Fokko F. Omta.