Promoveren (28/11) op het thema ‘zonde’ ??? – no.1

10 oktober 2019 door

Hoe kun je nu pro-moveren (= jezelf verbeteren of een stapje omhoog zetten) door je bezig te houden met ‘zonde’ (wat eigenlijk jezelf verlagen is). Vandaag iets over de vraag: waarom (in Godsnaam) je bezig houden met het thema zonde? Wel dat zit zo. Zonde is een relatie begrip, het gaat over de geloofs-verhouding God-mens. Zonde wil zeggen dat er iets aan de knikker is met die verhouding. Zonde staat in verband met wat je gelooft. Het heeft te maken met iets of iemand die absoluut belangrijk voor je is. En als we nu eerst even niet aan God denken, maar gewoon aan een relatie tussen mensen onderling, tussen vrienden, echtgenoten, buren … stel je zelf nu de vraag: “Wanneer leer je het meest over de verhouding die je met elkaar hebt?”.  

Als er iets hapert, schuurt …
Mijn eigen ervaring is dat ik het meeste leer over de ander, over mezelf én over onze relatie: als er iets hapert, als je relatie schuurt. Je bent het over iets oneens. Of er dreigt ergernis, zelfs ruzie, je dreigt elkaar kwijt te raken. Als dat ontspoort, dan is het natuurlijk mis. Maar aan de andere kant, als je die crisis samen te boven komt, juist dán heb je veel over elkaar en over je relatie geleerd, dan kom je er beter en rijker uit tevoorschijn. Kortom, een probleem in je relatie met de ander kan héél verhelderend werken en zelfs verdiepend zijn. Welnu, als je dit nu vertaalt naar de geloofsrelatie, dan kun je dus het meeste over God leren, en over je geloof (en ook over jezelf!), door na te denken over strubbeling in die relatie met God, over zonde dus. Goed, dat is 1. Maar als je nu niet gelovig bent, als je niks hebt met God? Dat wordt punt 2.

Zonde met of zonder God
Het eigenlijke motief om het over ‘zonde’ te hebben is de overweging dat met dit oude begrip een dieptedimensie van mens-zijn wordt aangesneden, die niet alleen meer omvat dan moreel goed/fout; of juridisch dit mag wel/dat mag niet, maar die ook verder gaat dan geloof/ongeloof in een persoonlijke God. Het begrip zonde heeft godsdienst-historisch gezien te maken met het begrip ‘tabu’, met het verschil rein/onrein, heilig/profaan, je ziel bewaren of verkopen. Zonde heeft te maken met een persoonlijk-spirituele grens, die niet automatisch samenvalt met wat wel of niet mag. Het betreft een veel dieper liggende grens, die je als mens juist wel of absoluut niet moet overschrijden op straffe van … ? De belangrijke vraag is nu: welke belangrijke “grens” bedoel je? En waar ligt die grens? Ligt die tussen jou en een hoge, verre God boven en buiten je? Of ligt die grens ergens in jezelf. In dat laatste geval gaat zonde niet over de strijd tussen jou en een ver Opperwezen, maar over de strijd tussen iets lagers en iets hogers binnen in jezelf. Dan speelt zonde zich af tussen je ego’ en je ware ‘zelf’ of ‘geest’. Maar wat is dat dan concreet? daarover de volgende keer, met een voorbeeld van zonde. 
                                                                    Hartelijke groet,  ds. Fokko F. Omta.

VOOR IEDER DIE HET LEUK VINDT OM EENS MEE TE MAKEN:

datum              donderdag 28 november, om 13.45 uur

Promotie plechtigheid:   n.a.v. de studie: Zonde: tegen Wie of tegen Wat? 
                                                (Is zonde gericht tegen Iemand of tegen Iets)

plaats              Aula Vrije Universiteit,
………………….De Boelenlaan 1105, Amsterdam

na afloop         Receptie (v.a. ± 15.00 uur): van harte welkom.