Rabbijn Awaraham Soetendorp:  Vrijheid

1 november 2021 door

De eerste Schermerhorn-lezing ter gedachtenis van de ‘Doom van Nierop’ (1894-1929) zal worden uitgesproken door Rabbijn Awraham Sjaloom Soetendorp. Op zondag 14 november gaat het plaatsvinden. Er is zowel voor de ochtenddienst als voor de lezing in de middag een maximum aantal van 40 personen. Mede afhankelijk van wat Rutte deze week heeft gezegd, wordt de Corona Check App gebruikt en kunnen we u alleen toelaten met hetzij vaccinatiebewijs, hetzij een vers, negatief testrapport. Degenen die geen van beide willen ondergaan, zijn evengoed welkom, nl. om digitaal deel te nemen. Voor hen en anderen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn, wordt een Life Stream verbinding geregeld, zodat ieder die dat wil deze dag of een deel daarvan kan meemaken, indien niet  fysiek, dan toch wél digitaal: via je laptop, smartphone of tablet.
De link voor de toespraak/nagesprek met de Rabbijn (14.00u.):  https://youtu.be/NFj_z47DK64

Bijzonder contact
Het contact met de rabbijn heb ik overgehouden aan mijn werk in de Kruiskerk te Amstelveen. Daar komt Soetendorp nl. elk jaar de preek doen op de eerste zondag in mei, ter gelegenheid van 4/5 mei. Dit jaar was ik als tijdelijke kracht zijn medevoorganger en heb ter voorbereiding enkele malen met hem overlegd via Zoom. Ik kan wel zeggen zelden een zo geïnspireerd en gedreven mens te hebben meegemaakt. Omdat het wel klikte, heb ik hem toen bij de evaluatie gevraagd of ik, als het zo eens te pas zou komen, een beroep op hem mocht doen voor het één of ander. Ik had toen nog geen flauw idee waarvoor? Maar een tijd later, ergens begin juli kwam de gedachte óp voor de Schermerhorn-lezing. Toen ik Niko belde, bleek hij al enige tijd met een vergelijkbaar plan rond te lopen. Welnu, waar twee mensen eenparig iets op touw zetten, daar ontstaat altijd iets moois! En toen Niko ook viel voor de spiritualiteit van de rabbijn, was de keuze snel gemaakt. Deze, op zijn beurt, reageerde nog dezelfde middag op mijn gemailde vraag en schreef: “ik las jouw vereerende uitnodiging en reageer meteen spontaan met ja tegen de klippen op van zoveel dat om mij heen gebeurt”.

Eco-peace –  https://ecopeaceme.org/
De Rabbijn is ambassadeur van een Joods-Palestijnse vredes en milieu-organisatie die Joden en Palestijnen bijeen brengt rond de schaarse Waterhuishouding van het Jordaangebied.
Het is dus een vredesproject dat niet alleen vrede tussen mensen (Joden en Palestijnen) bewerkt, maar ook ‘vrede’ tussen mens en ecologische omgeving. Het water in de Westelijke Jordaanoever is nl. krap en kwetsbaar. Kortom een project waarin mensen van verschillende komaf zorgvuldig en voorzichtig omspringen met elkaar en met de natuur. Rabbi Soetendorp schrijft over het werk van Eco-peace:

Er vindt een stille revolutie plaats. Voor het eerst in de geschiedenis spreken we met één stem
tot de rivier de Jordaan. De mensheid is, net als de rivier, één lichaam. Als één deel van het
lichaam wordt geschonden, lijdt de hele mensheid, net zoals de rivier de Jordaan lijdt
.

De rabbijn ontvangt geen privé beloning voor de lezing, maar vraagt wél een bijdrage voor de organisatie van Eco-Peace. Vanuit Niedorp hebben we een bedrag toegezegd, plus de eventuele extra bijdrages die mensen willen geven.

Daartoe kun je als je wilt een bedrag over maken op bankrekening:

NL08 RABO 0376 4016 21
t.n.v. Protestantse Gemeente Niedorp
onder vermelding van: Project Soetendorp

Onze penningmeester Dick Koster zal de bedragen dan verzamelen en samenvoegen bij het reeds toegezegde bedrag. U wordt later geïnformeerd over de opbrengst.

Programma van die dag14 november: thema Vrijheid

10.00 uur          dienst in de Fenix met Saskia Terpstra (piano) en Fokko Omta (voorgang)
…                         Aparte Lifestream Link: https://youtu.be/H_j3eDSZWXw

11.30 uur          inloop in Roode Eenhoorn met koffie/ broodje / soepje (kosten € 10,00)
…                        (N.B. toegang in Roode Eenhoorn alleen met Corona Check App/QR-code)

12.00 uur          enkele impressies/ praatjes van Niedorpers over ‘vrijheid’

13.30 uur          inloop in de Fenixkerk

14.00 uur          Schermerhorn-lezing door Rabbijn Awraham Sjaloom Soetendorp
…                         (met nagesprek en mogelijkheid tot vragenstellen)
…                         gelijktijdig te volgen via  https://youtu.be/NFj_z47DK64

15.00 uur          nazit in de Roode Eenhoorn

Opgave via nikostammes@performanceconsultancy.nl

…            of  ds.ff.omta@gmail.com