Rabbijn Soetendorp over Vrijheid

1 november 2021 door

Op zondag 14 november wordt de eerste Schermerhornlezing gehouden, door een bijzondere en buitengewoon inspirerende spreker van Joodse huize. Het is de bekende Rabbijn Awraham Sjaloom Soetendorp. Samen met Niko hebben we al enige keren geZOOMD, waarin Niko zijn enthousiame over de figuur Schermerhorn goed wist over te brengen. De Rabbijn ging er met veel empathie op in, en vindt het een eer om over het Thema Vrijheid te spreken vanuit zijn eigen Levensvisie en zijn verworteling in de Joodse traditie.

Mooi dat de zo bijzondere predikant van Christelijke huize, over de afstand van een volle eeuw heen, nu als het ware de hand wordt gereikt door een al even bijzondere voorganger van Joodse huize.

Zie b.v. een artikel in Trouw waarin de Rabbijn vertelt hoe hij in WOI als jongetje werd gered door Katholieke pleegouders:

https://www.trouw.nl/nieuws/rabbijn-soetendorp-werd-gered-door-katholieke-pleegouders-zij-gaven-mij-de-kans-te-zijn~bbed719b/