Reacties Fracties op Pilot Kleinschalige opvang? (7) en De Nieuwe Snip

17 maart 2016 door

De bijeenkomst op het gemeentehuis van de Werkgroep met de portefeuillehouder en de projectleider heeft plaatsgevonden. Het plan voor een proefproject (Pilot) opvang van 40 asielzoeker in Nie-dorp/Winkel werd niet onwelwillend ontvangen. Maar ook is duidelijk dat het nogal wat voeten in aarde heeft, met name omdat kleinschaligheid op dit moment volstrekt niet strookt met het grootschalige beleid van het COA. Afgesproken is dat de projectleider van de gemeente, dhr. G.Twickler een bijeenkomst gaat beleggen tussen Gemeente, COA en de Werkgroep.
Ondertussen hebben ook alle fracties in de gemeenteraad het plan ontvangen. Men is sowieso positief over het element burger initiatief. Wanneer gewone burgers zich inzetten en iets constructiefs wil-len doen, dan wordt dat door politici altijd heel hard bewierookt. Daardoor worden burgerinitiatieven vaak ook weer evenzo snel in slaap gewiegd als ze waren ontstaan. Verschillende partijen wachten nu met belangstelling op voorstellen van het College en van de portefeuillehouder, burgemeester Jaap Nawijn. Dat mag wel iets pittiger!.

Barricades
Als Werkgroep roepen we de fracties op om nu ook zelf proactief te worden. Want de voorstellen die vanuit B&W gaan komen, kunnen mede worden beïnvloed, nl. wanneer meerdere fracties nu ook druk gaan zetten en duidelijk maken aan de portefeuillehouder: Deze pilot moet er komen! Gemeentebestuur, B&W, zet je keihard in bij het COA om deze pilot van de grond te krijgen. Daarom gaan we als Werkgroep ook zoveel mogelijk bij de fractievergaderingen van de verschillend partijen langs. Laat duidelijk zijn, ik ben heel erg blij en dankbaar voor de louter positieve en aanmoedigende reacties vanuit de partijen. Maar de beer is nog lang niet geschoten. Alsjeblieft, fracties, partijen, het hangt nu van jullie af. Er moet de komende tijd echt op wat deuren worden ge-bonsd. Leuk om te melden is dat de stichting Parlan al zeer constructief op ons plan heeft gereageerd. Hoewel het door de Werkgroep beoogde gebouw nabij het Winkelhart ook nadrukkelijk in de belangstelling staat van derden, wil Parlan graag meedenken over het vervolg van het plan, wanneer ook op andere plaatsen, in meerdere dorpen van Hollands Kroon kleinschalige opvangplaatsen zullen ontstaan.
En dan nu nog iets heel anders.

 

De nieuwe SNIP – een paleis 
Nee, maar! Ik was afgelopen donderdag voor het eerst in de vernieuwde SNIP, de openbare basis-school aan de Dorpsstraat van Nieuwe Niedorp. Dat is echt heel mooi geworden. En ruim! En afwis-selend! Tussen het oude gebouw en de nieuwbouw erachter is een overkapte doorgang gemaakt, wat een schitterend ruimte effect geeft. In de oude gang zijn verschillende beschutte zitjes gecreëerd waar leerlingen in meerdere groepjes tegelijk kunnen zitten, werken, studeren. De ruime, nieuwe lokalen zijn gecentreerd rond een vorstelijk atrium, een centrale ontmoetingsruimte met heerlijk helder daglicht. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de extra lokalen in de achtertuin, en last but not least de imposante gymzaal, alles gloedje nieuw, mooi en aantrekkelijk. Als ik voor mijn kinderen nog een school moest kiezen … Afijn, graag wens ik de ouders en oma/opa’s die met de school van doen hebben, nog veel breng en haalplezier; en voor alle leerlingen en leerkrachten heel veel werk en ar-beidsvreugde in en rond dit prachtige complex! Gefeliciteerd!

Hartelijke groet, ds. Fokko F. Omta.