Rechtvaardigen die de wereld dragen, Mozes, Kayla Mueller

24 augustus 2015 door

Geloven is ergens helemaal voor gaan, schreef ik vorige week. Een voorbeeld is de figuur Mozes. Pas op behoorlijke leeftijd kwam hij terecht in wat zijn levensmissie zou worden, nl. het leiden van een jong volk op weg naar het land van hun vrijheid en vrede, zelfstandigheid en welzijn. Mozes´ geloof bestond eruit dat hij daar helemaal voor ging en leefde. En toen hij met zijn volk bij dat beoogde land aankwam, zat voor hem de taak erop en kon hij het moede hoofd neerleggen. Ik zie in Mozes één van die bijzondere rechtvaardigen waarvan je er in alle tijden een paar hebt. Zij gaan vaak een weg, die wij gewone stervelingen niet altijd verstandig vinden. Zij zijn veelal eenzaam, zoals Mozes dikwijls alleen stond tegenover heel het mopperende volk. Maar hij bleef trouw tot het einde. Dergelijke recht-vaardigen zijn mentaal vaak heel sterk, en gaan onverschrokken hun weg. Vaak zijn er maar weinigen, die echt met hen mee durven gaan. Maar ze hebben een heel duidelijk doel, heldere missie en een krachtige drive.

Eigentijds voorbeeld: Kayla Mueller
Eerder dit jaar is de Amerikaanse hulpverleenster Kayla Mueller omgekomen in Syrie, vorige week zou ze 27 jaar zijn geworden. Ze was een jonge vrouw met een warm hart voor onderdrukten. In India werkte ze met Tibetaanse vluchtelingen, in Israël voor vluchtelingen uit Afrika; en in Turkije voor ver-drevenen uit Syrie. In augustus 2013 ging ze naar Syrie zelf, om te werken in een ziekenhuis in de hevig getroffen stad Aleppo. Al spoedig werd ze net buiten dat ziekenhuis ontvoerd. Ze kwam in een IS hoofdkwartier terecht, samen met enkele andere vrouwen, o.a. met SERENA, een Yezidi meisje van 14 jaar, haar jongere zus en nóg een paar Yezidimeiden. Als Serena en de andere meisjes niet werkten zaten ze samen, in één kamer opgesloten met de ruim tien jaar oudere Kayla Mueller. De Amerikaanse probeerde de meisjes keer op keer te beschermen tegen mishandelingen en geweld, zegt Serena. Soms bracht Mueller zichzelf daarbij in gevaar. We weten dit doordat Serena eind 2014 met haar zus, aan IS is ontsnapt.

Ontsnapping
Serena vertelde dat ze de Amerikaanse hebben gevraagd met hen mee te vluchten. Maar Kayla Muel-ler weigerde omdat haar aanwezigheid de meisjes alleen maar in gevaar zou brengen. Als Ameri-kaanse zou ze te veel opvallen wanneer de meiden hulp probeerden te zoeken in de lokale gemeen-schap. Daarom wilde ze niet mee. De yezidi-zussen wisten uiteindelijk dankzij hulp van buiten uit Syrië weg te komen. Ze worden nu in Duitsland opgevangen in een project voor psychische en traumahulp aan slachtoffers van misbruik. Kayla Mueller is begin dit jaar omgekomen toen het IS gebouw waar zij op dat moment gevangen werd gehouden door Jordaanse F-16’s is gebombardeerd.

´Beloofd land´ blijven zien: en willen zijn
Ik noem deze jonge Amerikaanse, Kayla Mueller, hier met ere. Ik zie haar als één van die vaak ver-borgen rechtvaardigen, waarvan er in elke tijd een paar rondlopen. Door hun toedoen kan het in de wereld zo donker niet zijn, of dit duister wordt tenminste gebroken door het licht van hun rechtvaardig-heid. In hun hele doen en laten dragen zij de wereld en houden zij de wereld draaglijk ondanks alles. Waar velen afhaken, houden zij vol. Ze blijven, net als Mozes, de belofte van het Beloofde Land zien; en meer nog: zij houden óns voor om zelf Beloofd Land te willen zíjn: voor vluchtelingen op zoek naar leven, vrede, vandaag.
Hartelijke Groet, ds. Fokko F. Omta.