Schermerhorn lezing – zondag 14 november a.s.

21 september 2021 door

Deze week iets over de Schermerhorn lezing. Samen met Niko Stammes zijn we bezig met een vervolg op de conferentie over deze illustere voorganger van honderd jaar geleden. Weet je nog, dat was op 11 november 2018, precies een eeuw na het einde van de grote oorlog, WO-I. Het was de oorlog waar Nederland net buiten bleef. Het was ook de tijd waarin de ‘doom’ van Niedorp zijn geweldloosheid goed kon bepleiten in lezingen en voordrachten.
Wat we nu van plan zijn is zeker geen kopie van de bijeenkomst in 2018. Het verschil is dat toen de figuur Schermerhorn centraal stond, de markante persoonlijkheid, predikant-opiniemaker, die hij is geweest. En de betekenis van zijn meer dan 30 jarige werkzaamheid in Niedorp. Dat wat toen.
Maar de komende keer gaat het vooral om zijn gedachtengoed, met name zijn alles doorademende aandacht voor VRIJHEID. Vrijheid van verslaving aan de drank b.v.; vrij van verslaving aan geweld, oorlog, en militarisme; en vrij van armoede en gebrek, vandaar zijn voorkeur voor socialisme en zijn vriendschap met Domela Nieuwenhuis. Velen heeft hij geïnspireerd tot denken over vrijheid en tot het vergaren van moed om ook uit vrijheid te handelen. Het is precies dat thema ‘vrijheid’ dat in de november centraal zal staan.

 

Vrijheid
Vrijheid is misschien wel het meest gebruikte woord in ons samenleven. Vrijheid van meningsuiting, van godsdienst, onderwijs. Vrijheid om je wél te laten vaccineren, vrijheid om je níet te laten vaccineren, ga zo maar door. Het laatste voorbeeld geeft al aan dat verschillende vrijheden ook kunnen botsen. De vrijheid van de één kan de vrijheid van de ander in verdrukking brengen of in gevaar. Vrijheid en democratie gaan meestal hand in hand. Toch lijkt het deze dagen wel dat de verschillende partijen in ons democratisch landje volledig gevangen zitten in hun eigen gelijk. En dus houden de partijleiders elkaar in een ijzeren greep, want allemaal zitten ze gevangen in de angst om kiezers te verliezen. Vrijheid kan heel creatief zijn, maar in deze dagen laat de vrijheid van de politici om elkaar uit te sluiten een ontluisterende, destructieve kant zien. Kortom, uiterlijk gezien is ieder volledig vrij, maar innerlijke vrijheid is een heel ander verhaal.

 

Bekende Spreker
Juist deze week gaan Niko en ik (ffo) in gesprek met de be-oogde spreker van die dag. We houden diens identiteit nog even onder de pet. We gaan hem (haar?) vragen om vanuit z’n eigen levensbeschouwing ons mee te nemen in een (gevulde) visie op vrijheid. Met dat woord ‘gevulde’ bedoel ik dat vrijheid toch meer moet zijn dan gewoon maar alles kunnen doen wat je wilt; of alles kunnen zeggen wat in je opkomt. Kortom: vrijheid moet toch ook wat te maken hebben met ‘verstand’ of ‘wijsheid’. Het staat elke dwaas natuurlijk vrij om wat dan ook uit te roepen, maar wie koopt daar wat voor. Vaak kan vrijheid het ook niet stellen zonder ‘moed’. Vrijheid van meningsuiting in Rusland b.v. is er niet voor de meeste Russen. Maar wél voor een kleine groep (vaak journalisten) die de moed hebben om zich tóch te roeren. Vrijheid kan dus ook iets zijn dat je niet automatisch hebt, maar dat je je wel kunt/moet toe-eigenen. En dan gaat vrijheid niet zonder moed. Denk aan de bijna vergiftige en nu gevangen politicus Navalny; of de in 2006 al vermoorde journaliste Anna Politkovskaja; of de in augustus dit jaar omgebrachte Wit-Russische activist Vitaly Sjisjov.

 

Reunie van Nieroppers – samenwerking met Roode Eenhoorn (14/11)
Zoals ik zei: een echt bijzondere spreker. Schermerhorn was een markante persoon, die velen heeft geboeid en ge-inspireerd. En dat geldt ook voor degene die vanuit zijn/haar eigen levensovertuiging zal spreken over wat VRIJHEID vandaag betekent. En vooraf is er ook weer gelegenheid voor Reünie, samenkomen van Niedorpers: uit Niedorp zelf natuurlijk of ook uit de verstrooiing.

Het programma met door jezélf te bepalen instapmomenten, ziet er globaal uit als volgt:

10.00 uur          dienst in de Fenix met Saskia Terpstra (piano) en Fokko Omta (voorgang)
11.30 uur          inloop in Roode Eenhoorn met koffie/ broodje / soepje
12.30 uur          enkele impressies/ praatjes van Niedorpers over ‘vrijheid’
13.30 uur          inloop in de Fenixkerk
14.00 uur          Schermerhorn-lezing door Bekende Nederlander–opiniemaker-Inspirator
15.00 uur          nagesprek en …???

Opgave bij Niko Stammes of Fokko F. Omta met name ivm lunch (v.a. 20 oktober);
….                     en ook vanwege  mogelijke coronaregels:  meld je even aan.
Kosten: een bedragje voor de lunch;
een vrijwillige bijdrage voor een eco en vredesproject,
waar de beoogde spreker zijn naam aan heeft verbonden.