Stop grootschalige bouw ….. en anders …

7 januari 2019 door

Deze donderdag (10/1) is er een info avond van de Gemeente Hollands Kroon over huisvesting arbeidsmigranten. Er ligt een aanvraag om een ‘hotel’ te bouwen net buiten het dorp aan de Westerweg voor 200 arbeidsmigranten. Dat is geen gering aantal en de onrust vooral onder omwonenden is groot. Het lijkt een beetje op de onrust die er enkele jaren geleden was bij plannen voor de vestiging van grootschalige AZC’s (Asielzoekers centra). In Niedorp ontstond toen een Werkgroep die het plan bedacht voor kleinschalige opvang van zo’n 30-50 asielzoekers per dorp. Het is er toen niet van gekomen. De stroom asielzoekers droogde in 2016 grotendeels op en de genoemde Werkgroep (nu Stichting Nieuwe Buren) ging zich richten op inburgering en socialisering van asielzoekers die verspreid in onze dorpen kwamen wonen. Het wekelijkse taalcafe in de Roode Eenhoorn is er een vrucht van. Het is prima dat omwonenden hun mening en zorg kenbaar maken. Het behoort tot onze democratische rechten om bezwaar te maken tegen plannen, die stevig ingrijpen in je directe leefomgeving. Ik hoop dat de oppositie donderdag in het gemeentehuis correct blijft en de sfeer menselijk. Sowieso ben ik reuze benieuwd wat er uiteindelijk uitkomt. Als het toch doorgaat …

En anders …

Wanneer de bezwaren van omwonenden ongegrond worden verklaard – of er wordt gedeeltelijk aan tegemoet gekomen door alleen het aantal naar beneden te brengen, wat dan???!!! Anders gesteld: Wat als er straks toch een aanzienlijke groep b.v. Poolse mannen en vrouwen onder de rook van ons dorp wordt gehuisvest? Welnu, dan hebben we dus gewild of ongewild een aanzienlijke groep ‘Nieuwe Buren’. Als het zover komt, stel ik voor om diegenen dán wél degelijk met open vizier tegemoet te treden. En te proberen om contact te leggen, taalles aanbieden, vragen waar zij behoefte aan hebben. Aan welke activiteiten in het dorp zouden ze willen deelnemen. Wie weet zitten er leuke voetballers bij? Zoals de Poolse spits Arek Milik, die bij Ajax speelde en de laatste jaren uitkomt voor Napoli. Afijn, ik noem maar wat. Maar eerst komt het democratische proces en gaan we zien of het doorgaat.

Hartelijke Groet, ds. Fokko F. Omta