En nu aan de slag – over erkende asielzoekers: Nieuwe Buren genaamd (15)

4 juli 2016 door

De gemeenteraad Hollands Kroon had vorige week een marathon zitting tot 01.00 uur in nacht. De conclusie was dat men uiteindelijk akkoord ging met een AZC van 300 personen. Ik vraag me af wat dit zwaarbevochten besluit waard is. Want als de toestroom plotseling weer enorm aanzwelt, dan is 300 misschien simpelweg te weinig en wordt de gemeente eenvoudig overruled door de landelijke overheid. Maar veel waarschijnlijker lijkt op dit moment dat dit AZC er helemaal niet komt, omdat er de laatste maanden al duizenden plaatsen in bestaande AZC’s óver zijn. De capaciteit die er nu is, is ruim voldoende. Vind ik wel grappig. Zoek je maandenlang als Werkgroep tevergeefs naar locaties en mogelijkheden voor kleinschalige, groepsmatige opvang en dan blijkt er ineens geen noodzaak meer te zijn. Waar wel behoefte aan is – dat is wel duidelijk – zijn beschikbare huizen, sociale huurwoningen voor oorspronkelijke Nederlanders én Nieuwe Buren beide. En verder is er vooral behoefte en noodzaak om Nieuwe buren in ons midden ook echt op te nemen, in te laten burgeren.

Daarom nu aan de slag: taalcafe voor Nieuwe Buren in Roode Eenhoorn
Kleinschalige, dat wil zeggen, groepsmatige opvang en huisvesting van vluchtelingen, met of nog zonder status, gaat dus niet gebeuren. In de vergadering vorige week woensdag (29/6) heeft de Werkgroep (om tot een Pilot Kleinschalige opvang asielzoekers te komen) verslag gedaan. We hebben er enkele maanden aan getrokken, maar het is simpelweg niet haalbaar, te duur, te veel partijen. Nu dat duidelijk is vind ik het ook wel een opluchting. Nu kunnen we ons tenminste eindelijk concentreren op waar het eigenlijk om gaat: inburgering, zodat de enkele tientallen “nieuwe buren”, die al heel kleinschalig in onze dorpen wonen, ook werkelijk deel worden van onze dorpssamenleving. Dat is vaak niet makkelijk alleen al vanwege de Nederlandse taal die men nog bezig is te leren.
Het eerste initiatief daarom is het, in samenspraak met Vluchtelingenwerk, opzetten van een taalcafé in september. Het bestuur van de Roode Eenhoorn heeft in principe groen licht gegeven om dat in haar prachtige onderkomen te doen plaatsvinden. Wie wil hier aan meewerken? Je kunt je opgeven via email: Hajo de Mol Van Otterloo hajovanotterloo@gmail.com.

Facebook account en Voetbaltoernooi (VV Nieuwe Niedorp)
Ook was er iemand op de vergadering, deskundig op het gebied van moderne communicatie. Terwijl wijzelf (íkzelf) nog met een volkomen antieke “lijst” wilde rondgaan, waarop mensen hun naam en zo kunnen schrijven, kan dit tegenwoordig natuurlijk veel efficiënter via Facebook. Kortom, zo’n facebookaccount gaat er komen, bedoeld voor het delen van vraag, aanbod en informatie omtrent activiteiten rondom en met Nieuwe buren. Je gaat daar vast nog van horen.
En in september (7, 8, 9 óf 10 sept) komt er in samenwerking met de Voetbal Vereniging Nieuwe Niedorp een bescheiden voetbaltoernooi. Heb contact gehad met de secretaris, René Lindhout van de club. En met Shero Kahlil, een “nieuwe buur” in Nieuwe Niedorp. De bedoeling is om op een avond of middag een toernooitje af te werken met gemengde kleine teams van vijf of zes personen. René gaat vragen of er een team van de VV bereid is mee te doen, en Shero gaat getalenteerde balkunstenaars onder de Nieuwe buren bij elkaar zoeken. Het lijkt me erg leuk om zelf ook mee te doen. Het beoogde doel is om mensen met elkaar in contact te brengen en nieuwe netwerken, kringen en vriendschappen te vormen. Kortom, vanaf nu gaan we echt aan de slag: niet meer met gebouwen, maar met elkaar!
Hartelijke groet, ds. Fokko F. Omta.