Vakantie: diensten en aanspreekpunt

11 juli 2017 door

Vanaf  zondag 16 juli is er zes maal afwisselend dienst in de Fenixkerk óf in de Lucaskerk. In de Fenix is de aanvangstijd: 10.00 uur. In de Lucaskerk: 09,30 uur.
Zelf ben ik deze week nog in het land, maar dan barst ook voor mij de vakantie los. Ik heb mijn vrouw en kinderen vooruit gestuurd – en hoop hen komende week te volgen – naar het Grote Britse Eiland dat geen deel meer wenst uit te maken van ons Europese continent. Ons huis wordt dan bezet door Engelse Nee-stemmers die tegen de Brexit waren en met wie we van huis hebben geruild. Kortom, op regeringsniveau mag het wat grimmig toegaan, op menselijk niveau is er weinig aan de hand. Graag wens ik ieder een fijne vakantie, een goede zomer (voor als u in het land blijft of thuis), en als je ver weg reist, kom dan vooral behouden en wel weer thuis. Of om het met een Ierse zegen te zeggen:

Dat de weg voor jou te gaan valt
Dat de wind waait in je rug
Dat de zon schijnt op je gezicht
Dat het zachtjes regent op je land
En tot wij elkaar weer zien:
Dat je veilig bent; en geborgen,
in de palm van God hand.

Aanspreekpunt in bijzondere gevallen
Mocht er zich in de vakantie periode toch iets voordoen, waarbij de kerk of een predikant wenselijk of nodig is, dan kunt u zich wenden tot één van de volgende personen van wie er altijd één aanwezig is en u indien nodig kan verder helpen. Voor wat betreft de Fenixkerk:
– Jan Barten                                  0226 – 411746                            j.barten@quicknet.nl
– Durk Spijksma                           0226 – 413137                            d.spijksma@hetnet.nl
– Anneke Nieuwenhuizen           0226 – 411907                            anneke.nieuwspijk@gmail.com
Dat is dus voor noodgevallen en zo, maar laten we hopen dat alles rustig blijft,

Hartelijke Groet, ds. Fokko F. Omta