Vasten 2.0: Twee weken de wereld verkleinen

19 maart 2015 door

Twee weken de grote wereld verkleinen
Vanaf komend weekend ga ik gedurende twee weken de wereld in mijn beleving verkleinen. Een bijzondere vorm van vasten. Niet zozeer qua eten of drinken. Grote uitspattingen zijn nooit zo mijn ding en daarom heb ik ook minder neiging om ineens een tijd honger te gaan lijden. Maar ik ga twee weken geen TV kijken en geen bovenregionale kranten lezen. Dus ik blijf het onvervangbare Niedor-perweekblad wel trouw lezen, maar het grote wereld nieuws sluit ik twee weken buiten. Alle berichten dus over oorlogen, en dreiging van oorlog, honger, ellende en toestanden, waar ik toch in die twee weken niks aan kan veranderen. Het grote lijden in de wereld geeft me meestal een machteloos of boos gevoel. Het brengt niet altijd het beste in mijn gemoed naar boven. En dat wil ik es even stop-pen.

En dan de kleine wereld voorop
In plaats daarvan ga ik me een stapje intensiever bekommeren om “klein” leed dichtbij. Nou ja, wat is klein. Mensen uit eigen omgeving van wie ik weet dat een beetje extra aandacht hen goed kan doen. B.v. een vluchteling uit Syrie, die in Schoorl is gehuisvest. Hij zit daar alleen, terwijl zijn vrouw Griekenland is blijven steken. Het is onzeker of en wanneer de ambtelijke molens toestemming geven dat zij ook deze kant uit mag. Ze hadden elk bij een verschillend loket asyl aangevraagd en ja, dan vraag je d’r natuurlijk om ….. ik ga hem te eten vragen en luisteren naar zijn verhaal. Afijn, ik zal u de verdere lijst besparen. Maar de gedachte is deze: Ik laat het grote onbeheersbare leed twee we-ken buiten en ik laat wat meer leed of eenzaamheid, waar ik wél wat aan kan doen, bij mij binnen. Dat is mijn voorbereiding voor Pasen. Ik ben benieuwd wat dit experiment met mijn beleving doet. Wordt ik er rustiger van? Geeft het meer voldoening? Levert het contacten op waar ik normaal aan voorbij zie?

Wil je ook zoiets doen?
Als je dit idee ook zelf in praktijk wilt brengen, wil ik je van harte uitnodigen om je ervaring met mij te delen. Dus b.v. als je zelf ook de grote toestanden even laat liggen; en in plaats daarvan iets of ie-mand uit je omgeving extra aandacht geeft, stuur een mail als je wilt. En vertel wat het met je doet.
Natuurlijk ga ik dat dan niet zonder toestemming doorvertellen. Wel hoop ik zelf later verslag te doen van mijn eigen bevindingen. Maar ik hoop ook op een paar verrassende verhalen, ervaringen, ont-moetingen. Volgens mij kunnen we elkaar zo heel goed bemoedigen.

Kortom, ik houd me zeer aanbevolen voor je bevindingen:  ds.omta-niedorp@fenixkerk.nl .

Laatste open Maaltijd – open is: voor iedereen
Deze week donderdag (19/3) is de open maaltijd in de Fenixkerk (opgave tot wo. 18/3 – tel. 0226-411907). Volgend week (26/3) is de laatste keer in de Lucaskerk in Winkel. De maaltijden worden georganiseerd vanuit de Gezamenlijke Kerken, maar ze zijn open. Dat wil zeggen, bedoeld voor ieder die dat wil, zonder kerkelijk of gelovig toegangskaartje. Dus wees van harte welkom.
Do. 26/3 maart 18.00 u. Lucaskerk – inloop vanaf kwart voor 6.
Opgave t/m di. 24 maart via: 0224-541376 / simon.tinyvansplunter@gmail.com

Hartelijke groet, ds. Fokko F. Omta.