Verslag Werkgroep Kleinschalige Opvang Asielzoekers (14)

20 juni 2016 door

Belangstellenden zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst (29/6), waarin we als Werkgroep verslag willen doen van onze pogingen te komen tot een pilot Kleinschalige opvang in de oude gemeente Niedorp. Ook willen we jullie een verder plan en enkele ideeën voor-leggen met het oog op concrete activiteiten gericht op inburgering en opname van “nieuwe buren”. Op de eerste vergadering in februari (24/2) waren zo’n vijfentwintig aanwezigen die de vreemdelingen opvang wilden versterken/ondersteunen. Uit hen werd toen de “Werkgroep” van zeven personen ge-formeerd: Jan Boeijink, Marianne Eelsing, Marja Hiemstra, Mart Sevenhuijsen, Cor Klaver, Hajo van Otterloo en Fokko Omta.

De Werkgroep is aan de slag gegaan, verscheidene mensen hebben zich aangemeld voor de nieuwsbrief (aanvragen via: hajovanotterloo@gmail.com). Nu dus een tweede vergadering, voor hen die er de eerste keer bijwaren, evenals voor latere en huidige belangstellenden. U bent van harte welkom op woensdag 29 juni a.s. om 20.00 uur in de Fenixkerk.

Journalistieke verslaggeving 
Bij de vergadering zal ook Brechtje Keulen aanwezig zijn. Zij is f.l. journalist en maakt voor weekblad “De Groene Amsterdammer” reportages over plekken en activiteiten waar mensen vanuit gedeelde idealen en waarden werken aan verbinding. (in ons geval verbinding tussen bestaande en “nieuwe buren”). Dit soort artikelen en reportages over andere projecten in deze tijd hebben ook ons aan idee-en geholpen. En zo kunnen wij mogelijk weer anderen verder helpen en inspireren.

Agenda (29/6)
De agenda bestaat uit: I. Terugblik en verslag werkzaamheden Werkgroep;
…                                       II. Blik vooruit, plan voor verdere activiteiten met oog op inburgering   (taalcafé, sport, …)
…                                      III. Ideeën uit het veld, suggesties van aanwezigen.
Het is duidelijk dat enkele wegen die ons voor ogen stonden zijn afgesloten. Maar ook dat er andere en nieuwe wegen geopend zijn en kunnen worden. Om daar over mee te denken en praten nodig ik u van harte uit. We hopen op een zelfde bemoedigende opkomst als in februari.
Mede namens de WERKGROEP Pilot Kleinschalige Opvang Asylzoekers,
Hartelijke groet, ds. Fokko F. Omta.